izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
izv. prof. dr. sc.
Marko Buljevac

Marko Buljevac rođen je 1984. godine u Zagrebu. Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta diplomirao je 2009. godine. Iste godine se zapošljava kao znanstveni novak na projektu „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“. Doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike upisuje 2009. godine. Surađivao je na četiri znanstvena projekta u Hrvatskoj. Samostalno ili kao koautor objavio je jednu znanstvenu monografiju, sedam znanstvenih i tri stručna rada. Sudjelovao je na devet međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih konferencija. Područje njegovog znanstvenog interesa odnosi se na socijalni rad i osobe s invaliditetom. Govori engleski jezik te se služi talijanskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE SOCIJALNIH RADNIKA: TEMELJ IDENTITETA JEDNE POMAŽUĆE PROFESIJE

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana ; Podobnik, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

ˈYou Don’t Have to Tell Me in Person I’m Not to Your Likingˈ: Experiences of Discrimination of People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Samoprocjena zdravstvenog statusa i nekih aspekata kvalitete života starijih osoba s osteoartritisom koljena

Rusac Kukić, Sandra ; Rusac, Silvia ; Buljevac Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Osobe s invaliditetom u društvu

Leutar, Zdravka : Buljevac, Marko
Autorske knjige, 2020.

Bake i djedovi djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

DOŽIVLJAJ PROFESIONALNE KOMPETENTNOSTI IZ PERSPEKTIVE SOCIJALNIH RADNIKA ZAPOSLENIH U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB

Buljevac, Marko ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
x. konferencija socijalnih radnika DRUGI I DRUGAČIJI

KOLIKO SU OSOBE S INVALIDITETOM ZAPRAVO DRUGAČIJE? RAD NA OSVJEŠTAVANJU VLASTITIH STAVOVA, PREDRASUDA I DISKRIMINATORNIH PONAŠANJA

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
X. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA Drugi i drugačiji

Nasilje u obitelji osoba s invaliditetom: nedovoljno istražen i prepoznat problem

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Tribina »Nasilje u obitelji i osobe s invaliditetom«

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
„Što i kako učimo jedni od drugih – iskustva provođenja terenske prakse preddiplomskog studija socijalnog rada”

What about Users' Perspective of Human Rights Violations in Foster Care and Family Homes?

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) - ‘Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Societies’

Being a Mother of a Child with Prader-Willi Syndrome : Experiences of Accessing and Using Formal Support in Croatia

Čagalj, Daria ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Podizanje razine svijesti o osobama s duševnim smetnjama kao preventivno djelovanje na stigmu i predrasude u društvu Važnost individualnog pristupa i suradnog odnosa u pristupu i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama Obitelj kao važan čimbenik podrške i suradnik u interdisciplinarnom pristupu rehabilitacije osobe s duševnim smetnjama Zapošljavanje i radno okupacijske aktivnosti u integraciji osoba s duševnim smetnjama u zajednici

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Stefanović, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

„Nekad su mi znali reći da nisam bolja od svog sina“ - stigma obitelji temeljem intelektualnih teškoća člana obitelji

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Attitudes of students towards the inclusion of people with mental disorders in the community

Leutar, Zdravka ; Nižić, Maja ; Budimir Anita ; Bandić, Ivan ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY BERLIN 2017 Psychiatry of the 21. Century: Context, Controversies and Commitment

Why do we need to think of ethics? Development of reviewer and author guiedlines in Annual of social work

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
4.međunarodna konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET 2017

WHAT DO WE KNOW ABOUT HUMAN RIGHTS OF ADULTS WITH DISABILITIES IN FOSTER CARE? PERSPECTIVES OF PERSONS WITH DISABILITIES AND PROFESSIONALS

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Human rights violations in foster care and family homes ; users´perspective

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Discrimination against people with mild intellectual disabilities: their experiences in everyday life

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

PREKID SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Popović. Sanda ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Autorske knjige, 2016.

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Smjernice i izazovi provođenja terenske prakse preddiplomskog studija socijalnog rada

PODRŠKA STRUČNJACIMA U OBJAVLJIVANJU ISKUSTAVA IZ PRAKSE U LJETOPISU SOCIJALNOG RADA: ODABRANI STRUČNI RADOVI KAO PRIMJERI DOBRE PRAKSE SOCIJALNOG RADA S OBITELJI

Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. Konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj- stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

POČINITELJI SEKSUALNOG NASILJA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Buljevac, Marko ; Luketić, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Diskriminacijska praksa u formalnoj podršci obiteljima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i uloga socijalnog rada

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

TEORIJSKI I ISKUSTVENI OKVIRI ZA RAZVOJ MODELA STUDENTSKE TERENSKE PRAKSE U PODRUČJU SOCIJALNIH DJELATNOSTI

Urbanc, Kristina ; Buljevac, Marko ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima – prikaz preliminarnih rezultata projekta

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici - gdje, s kim i kako?

Sustav formalne podrške i život u zajednici osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
VIII Konferencije pružatelja usluga osobama s invaliditetom „Razvoj održivih i dostupnih usluga za osobe s invaliditetom u zajednici“

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Položaj osoba s invaliditetom i socio-ekonomska deprivacija

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
4. Ljetna škola SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE Siromaštvo u ruralnom i urbanom prostoru

ISKUSTVA STRUČNJAKA O NASILJU NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM

Šesto, Kristina : Buljevac, Marko : Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Ethical Issues in the Croatian Qualitative Social Work Research with People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH – ECSWR 2015: RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

Uzroci nezaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Peti hrvatski socijalni tjeda Kultura rada u Hrvatskoj

Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji

Buljevac, Marko
Doktorske disertacije, 2014.

Iskustva u radu s osobama s invaliditetom kroz Katedru za posebna područja socijalnog rada pri Pravnom fakultetu

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Iste potrebe, različite mogućnosti

Uočljivost tjelesnog oštećenja osoba s invaliditetom u socijalnim interakcijama

Buljevac, Marko ; Knežević, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Procjena aspekata uključenosti u život zajednice osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
2. Ljetna škola SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?

MKSS mladih s intelektualnim teškoćama- model grupnog rada s mladima s intelektualnim teškoćama

Janković, Josip ; Buljevac, Marko ; Zimšek Mihordin, Tamara
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveno- stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Modeli rada s osobama s invaliditetom

MKSS mladih s intelektualnim teškoćama

Buljevac, Marko ; Zimšek Mihordin, Tamara
Poglavlja u knjigama, 2013.

Svjetska konferencija socijalnog rada i socijalnog razvoja: Akcija i utjecaj

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
, 2012.

Institucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama: što nas je naučila povijest?

Buljevac ; Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Izazovi skrbi o osobama s invaliditetom treće životne dobi

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Socijalni rizici starijih osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Kvaliteta života osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8.međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Razlike u doživljaju kvalitete života i socijalne podrške udomitelja obzirom na iskustvo udomiteljstva djece s teškoćama u razvoju

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

The role of social support in inclusion of families raising children with disabilities

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Economic disadvantages of people with disabilities in Croatia: can we talk about inclusion?

Buljevac, Marko ; Nižić, Maja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Zaposlenost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The stigma of disability : Croatian experiences

Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Autorske knjige, 2011.

Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti

Miljenović, Ana ; Buljevac, Marko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferecija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Strategije suočavanja s nasiljem i percipirani oblici podrške iz perspektive osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Gregurić, Milica ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Male kreativne socijalizacijske skupine u radu s mladima s intelektualnim teškoćama

Janković, J. ; Buljevac, M. ; Zimšek Mihordin, T.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Modeli rada s osobama s invaliditetom"

Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti

Miljenović, Ana ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Strategije suočavanja s nasiljem i percipirani oblici podrške iz perspektive osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Gregurić, Milica ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Prikaz skupa- IV. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA: »SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI«

Buljevac, Marko ; Miljenović, Ana
, 2010.

Iskustva korisnika usluga osobnog asistenta

Biškup, Iva ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Invaliditet kao element različitosti u jačanju socijalne mreže

Leutar, Zdravka ; Marko, Buljevac ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
IV SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA "SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI"

Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti

Berc, Gordana ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

THE EFFECT OF METHYLPREDNISOLONE AND CYCLOSPORINE-A IN A MURINE MODEL OF INTESTINAL INFLAMMATION

Banic, M. ; Anic, B. ; Brkie, T. ; Buljevac, M. ; Rotkvic, I. ; Altabas, V. ; Bojic, D. ; Dohoczky, Cs. ; Kolega, M. ; Erceg, D.
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Izabrani projekti

2018. - danas član projektnog tima projeka Socijalni rad u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj HKSR i SCSR PF SUZ

2018.-2019. izvoditelj edukacije za MDOMSP EDUKACIJA O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA S INVALIDITETOM I STARIJIH OSOBA S NAGLASKOM NA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

2018.-2019. suradnik na projektu Društveno - korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica

6/2017.- danas Član Stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

2015.-danas suogranizator simpozija terenske prakse na SCSR PF SUZ

Srpanj 2017.- Srpanj 2018. Suradnik na projektu Socijalna prava i socijalne usluge za obitelji u riziku u ruralnim zajednicama

Srpanj 2015.–Srpanj 2016. Suradnik na projektu Perspektive roditelja odraslih osoba s invaliditetom o socijalnoj podršci, nekim dimenzijama kvalitete života, izazovima u skrbi i budućnosti

Veljača 2015.–Studeni 2016. Voditelj pilot projekta Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima za Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Siječanj 2010.–Lipanj 2014. Voditelj grupe mladih s intelektualnim teškoćama Udruga Poticaj, Zagreb 

Veljača 2010. - Listopad 2010. Organizacija prve Međunarodne znanstvene konferencije Studija socijalnog rada Sveučilišta u Mostaru „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i  promicanju ljudskih prava“, 20. – 23. listopada 2010. godine, Mostar, BiH                 

Svibanj 2009.- Svibanj 2010. Stručni suradnik na projektu "Istraživanje stavova članova predstavničkih tijela o političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanja osoba s različitim vrstama oštećenja u politički život" Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH i Fakulteta političkih znanosti   Sveučilišta u Zagrebu

Svibanj 2009.-…   Znanstveni novak na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- projekt „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u  Hrvatskoj i zemljama EU“

Studeni 2008.-    Prosinac 2009. stručni suradnik na projektu „ Socijalni položaj osoba s  invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i  međugeneracijske solidarnosti i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2008.            Suradnik na projektu „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj