doc. dr. sc. Marko Jurić
doc. dr. sc.
Marko Jurić

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu 2013. godine obranivši doktorsku disertaciju Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga. Od 2007. godine zaposlen kao asistent, od 2013. kao viši asistent, a od 2016. godine kao docent na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta u Zagrebu. Arbitar je u postupcima za rješavanje sporova o nazivima domena unutar .hr nacionalne vršne domene. Radi kao konzultant na projektima Vijeća Europe u području zaštite osobnih podataka i privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za autorsko pravo i predsjednik Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava. Obnaša dužnost prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak.god. 2017./2018. i 2018./2019.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Application of the General Data Protection Regulation in Schools: A Qualitative Study with Teachers, Professional Associates and Principals

Vejmelka, Lucija ; Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko ; Lakatoš, Mia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO 2020)

Disciplinary research on open data – Law, Public Administration, Policy & Governance: National Open Data Portal Analysis

Musa, Anamarija ; Đurman, Petra ; Katulić, Tihomir ; Rogić Lugarić, Tereza ; Jurić, Marko ; Habazin, Margareta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Horizon2020 TODO Summer School on Open Data

Protection of Intellectual Property in the ICT sector

Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko ;
Poglavlja u knjigama, 2020.

The internal market and the digital economy - National report for Croatia

Carević, Melita ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Elektronička uprava kao perspektiva razvoja društva i privatnog sektora

Musa, Anamarija ; Vrček, Neven ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2017.

Pravo na pristup informacijama i intelektualno vlasništvo

Musa, Anamarija ; Jurić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
XVIII. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Reproduciranje autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje u svjelu prava Europske unije

Jurić, Marko ; Marušić, Branka
Stručni radovi, 2016.

Sadržaj i doseg prava iz registriranog žiga u međunarodnom pravu

Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo

Dragičević, Dražen ; Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Informacijska revolucija

Dragičević, Dražen ; Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravni okvir za implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo

Staničić, Frane ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Remuneration for the use of works: Exclusivity v. other approaches (Croatian report)

Jurić, Marko ; Matanovac Furić, Katarina ; Katulić, Tihomir
, 2015.

Sukob autorskog prava i srodnih mu prava s pravom na slobodu izražavanja i pravom privatnosti

Jurić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
XV. savjetovanja o autorskom pravu i srodnim pravima

Pravo na poštivanje privatnog života i zaštitu osobnih podataka

Jurić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Creative Commons License Agreements in Croatian Law

Katulić, Tihomir ; Jurić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Analysis of Regulatory Provisions Governing the Protection of Minors in Audiovisual Media Services and Electronic Publications in Croatia

Lisičar, Hrvoje ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga

Jurić, Marko
Doktorske disertacije, 2013.

Article 15 - Safeguards in the Eastern Partnership region

Dragičević, Dražen ; Jurić, Marko
, 2013.

Data protection: Redress mechanisms and their use in Croatia (Ad Hoc Information Report)

Jurić, Marko
, 2012.

Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment

Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana ; Kuštrak Managić, Iva ; Jurić, Marko ; Katulić, Tihomir
, 2012.

Transparency and data protection in the context of e-government: two case studies

Musa, Anamarija ; Jurić, Marko ; Mataija, Mislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
10th International Conference on PSRC Forum 'Information Society and Globalization: Transformation of Politics'

Transparency and data protection in the context of e-government: the Croatian case

Musa, Anamarija ; Jurić, Marko ; Mataija, Mislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Information society and globalization: transformation of politics

Rješavanje sporova o imenima internetskih domena primjenom Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.