prof. dr. sc. Marko Petrak
prof. dr. sc.
Marko Petrak

Prof. dr. sc. MARKO PETRAK, mag. iur., mag. phil.;  redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je i diplomirao Pravni fakultet (pravni studij) te Filozofski fakultet (studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomsko usavršavanje u medievistici (Dubrovačka medievistička radionica pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta, 1994 i 1996). Magistrirao građanskopravne znanosti te potom filozofiju (znanstveni smjer) na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao iz znanstvene grane rimsko pravo (2003) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi) Sveučilišta u Paviji (Almo Collegio Borromeo) (2005). Gostujući profesor na Sveučilištu u Dubrovniku. Autor je tri knjige te osamdesetak radova iz područja rimskog prava i drugih pravnih grana te oko šesto stručnih priloga. Laureat Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (2002). Prodekan Pravnog fakulteta (2003-2005) (2009-2011). Zamjenik predsjednika nacionalnog Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006-2011). Predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013-2019). Član je uredništva edicije Studies in the History of Private Law (Brill/Netherlands), uredništva časopisa Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (Napoli/Italia),  Ius Romanum (Sofija/Bugarska), Forum Prawnicze (Warszawa), Studia iuridica Montenegrina (Podgorica), uredništva biblioteke Studia canonica Croatica  te glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Recenzent Europske znanstvene zaklade (European Science Foundation) (od 2009) te član njezinog College of Expert Reviewers​ (od 2016). Oženjen i otac dvoje djece.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1994

Godina magistriranja: 1997

Godina doktoriranja: 2003

Na katedri od: 1995

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+38514895630 Telefon kućni:
630
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 30
Katedra/služba:
Rimsko pravo
Konzultacije:

Utorkom od 17h


Radovi

Izabrani projekti