izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
izv. prof. dr. sc.
Marta Dragičević Prtenjača

 

Marta Dragičević Prtenjača rođena je 13. 12. 1980. u Zagrebu. Završila je V. gimnaziju u Zagrebu, 1999. godine sa odličnim uspjehom i bila je oslobođena mature. Iste godine upisuje Pravni fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti upisala je 2004. godine na matičnom Fakultetu, položila je sve ispite sa izvrsnim uspjehom te je doktorirala 2014. godine na temu „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“. Radila je kao odvjetnička vježbenica (2005. - 2007.); znanstvena novakinja na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Davor Derenčinović na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007. - 2009.); bila je asistentica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009. -2014.); viša asistentica na matičnom Fakultetu (2014.-2016.), a danas je docentica na matičnoj Katedri (od 2016. god.).

Članica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, Balkan Criminology Grupe, zamjenski član Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska), te je članica Europskog udruženja za kriminologiju. Sudjelovala je u izradi današnjeg Kaznenog zakona kao vanjski suradnik radne skupine za izradu Kaznenog zakona; bila je članica radne skupine za izradu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji; bila je članica tima na projektu IPA-2008 „Unapređenje pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem jačanja akademskog integriteta“ (2012-2013) („Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at Improving Academic Integrity”), te je trenutno istraživač na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime”, i međunarodnom- znanstvenom projektu „WISKOS“ koji provodi Max Planck Institut za strano i međunarodno kazneno pravo, odobrenom i financiranom od strane njemačke Vlade. Jedna je od izvršnih urednica (časopisa) Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske, bila je recenzentica dva rada koji su objavljeni u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu, recenzentica dva rada u postupku dodjeljivanja „Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima“ Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, te članica stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu, između ostalog i kao sudionik ili polaznik međunarodnih tečajeva ili savjetovanja. Kraće je studijski boravila na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburg-u (16. - 29. lipnja 2014. god.); bila je sudionik na IX specijalističkom tečaju iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste, naziva „Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima“, u sklopu kojeg se održavao i moot court u kojem je aktivno sudjelovala (došavši do polufinala), a koji se održavao u Siracusi u Italiji (24. svibnja - 3. lipnja 2009. god.); usavršavala se i na redovnim savjetovanjima Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, koji se održavaju svake godine u Opatiji, a posljednji put prošle godine (4.-6. prosinca 2014. god.), na XXVII redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, koje je organizirano pod Visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, naziva „Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo“; bila je polaznik prvog međunarodnog tečaja - International Spring Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, naziva „The Future Unchained - Terrorism between Law and Politics“, koji se održavao u Dubrovniku (15.- 22. ožujka 2009. god.) te polaznik i suizlagač (sa Aleksandrom Maršavelskim -Course conclusions) šestog međunarodnog tečaja - International Spring Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, naziva „2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International Criminal Justice“, koji se održavao u Dubrovniku (24.- 28. ožujka 2014. god.).

Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Kazneno pravo (predavanja, seminari i vježbe), Maloljetničko kazneno pravo i Prekršajno pravo na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, kao i ostalih kolegija koje izvodi Katedra za kazneno pravo, ako se ukaže potreba. Bila je mentorica u izradi dvadesetak diplomskih radova, te mentorica rada koji je dobio Dekanovu nagradu, a koji je priznat kao diplomski rad.

Izlagala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Sudjelovala u radu Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske, u središnjici ICC-a u Parizu, Francuska, Pariz, 11.-14.11.2015. i 16. 17.3.2016.;

Bila je član Stručnog povjerenstva Pravnog Fakulteta u Zagrebu u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija (klasa: 640-01/16-22/8, urbr:251-55-16-19)

Ima položen pravosudni ispit, objavila je desetak znanstvenih radova (samostalno i u suautorstvu), i imala je izlaganja na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Aktivno vlada engleskim, a služi se i njemačkim.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Granice ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u svjetlu odluke Ustavnog suda s osvrtom na postupanje Povjerenstva pri sumnji na počinjeno kazneno djelo

Dragičević Prtenjača, Marta ; Javorić Barić, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

SUKOB INTERESA U PRIVATNOM SEKTORU U VRTLOGU TIPOLOGIJA I UPRAVLJANJA

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

1. The new possibility of methodology of sentencing in Croatia de lege ferenda - the new improved formula,

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Polemiziranje s odlukom ustavnog suda u pogledu usklađenosti članka 86. kaznenog zakona s Ustavom Republike Hrvatske

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

State Capture in the Interest of Telecommunication Companies? Responsibility of Transnational and Multinational Telecommunication Companies for Corruption Offenses in Transitional Countries

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

LICE I NALIČJE PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE U HRVATSKOJ

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Liber Amicorum Petar Novoselec. Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse. Zbornik radova u čast profesora Petra Novoselca


Uredničke knjige, 2019.

Nezastarijevanje ratnog profiterstva u raljama načela zakonitosti, pravednosti i učinkovitosti

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Lice i naličje pravnih posljedica osude u Hrvatskoj

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Međunarodna znanstvena konferencija "Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme"

Utjecaj (nemetodološkog) odmjeravanja kazne na (ne)ujednačenost sudske prakse u Hrvatskoj i narušavanje tekovine vladavine prava

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2019.

Uvod u Europsku mrežu nedužnosti- Hrvatska perspektiva

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine

DOES THE CRIME PAY OFF – (UN)EFFICIENCY OF CONFISCATION IN CROATIA - NEW PROPOSALS FOR ITS 60TH BIRTHDAY

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues“

DOES THE CRIME PAY OFF – (Un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues

OBIJESNA VOŽNJA – SPORNA OBILJEŽJA I DRUGA OTVORENA PITANJA

Dragičević Prtenjača, Marta ; Brkić, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
XXXI. redovno savjetovanje HUKZP- Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske

Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Smjernice ICC-ja o sukobu interesa u poduzećima

Tomić, Lucia Ana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
3. godišnja konferencija JAČANJE INTEGRITETA I USKLAĐENOSTI U POSLOVANJU - Sukob interesa

Kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim osvrtom na poslovanje preko poreznih utočišta

Glavina, Dominik ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Possibility of introducing Innocence (DNA) Projects in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
3rd European Innocence Network Conference

克罗地亚过渡时期反腐败政策的发展与经济犯罪研究 (The Development of Anti-Corruption Criminal Policy in Croatia during the Transition Period and the related Economic Crimes)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2018.

Introduction of Doli Incapax in Croatian Juvenile Justice System

Dragičević Prtenjača, Marta ; Bezić, Reana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
EUROCRIM 2018 - Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity

Perspektiva uvođenja doktrine doli incapax u hrvatsko maloljetničko kazneno pravo

Dragičević Prtenjača, Marta ; Bezić, Reana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Alternativne sankcije u Hrvatskoj

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Alternativne krivične sankcije -regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja

Alternative kazni oduzimanja slobode

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Alternativne krivične sankcije (regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja)

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Ostalo, 2018.

DNA and Innocence Projects in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Course "Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies" & Adriatic Moot Court Competition ; Tenth edition "Innocence Projects and Criminal Justice" & 4th Adriatic Moot Court Competition

Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2017.

Migracije i krijumčarenje migranta

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međunarodno kazneno pravo - naslijeđe i novi izazovi ; Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Sukob interesa- u poslovnom (privatnom) sektoru

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Jačanje integriteta hrvatskih poduzeća u suzbijanju korupcije- Izazovi korporativne usklađenosti ; u organizaciji ICC-Hrvatska (Hrvatska- Međunarodna trgovačka komora)

“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Dihotomija pristupa u rješavanju nasilja u obitelji putem prekršajnopravne i kaznenopravne regulative

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Domestic Violence in Croatia- Criminal Offence or Misdemeanour

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Central Asia and Central Europe: Summer Seminar in Legal Studies

NATIONAL REPORT: CROATIA DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIMES AND ANTI- CORRUPTION POLICIES IN TRANSITIONAL PERIOD AND ITS CURRENT DOGMATIC BASE AND PROVISIONS

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2017.

Migrants, refugees and victims of THB – special reference to “non-punishment” of victims of THB for illegal acts in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloquium "Migrations and Trafficking in Human Beings"

Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Kaznenopravna zaštita okoliša

Brački statut

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2016.

Legal Framework and Practical Issues of Combating Corruption in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Jean Monnet International Conference Zagreb 2016 - „Rule of Law and Corruption in the Western Balkans: comparative approaches“

Change of Anti-Corruption Policies during Transition in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
The 3rd Sino- European International Forum

Nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj – pravni standard kao fikcija ili stvarnost

Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Migracije i žrtve trgovanja ljudima s posebnim osvrtom na nekažnjavanje za počinjenja kaznena djela“

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Suvremene migracije, pravni i institucionalni aspekti

Ratio legis zastare u kaznenom pravu s naglaskom na problematiku njezine pravne naravi

Dragičević Prtenjača, Marta ; Vejnović, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

SPOREDNA NOVČANA KAZNA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU I PRAKSI - s posebnim osvrtom na njezino izricanje u postupcima koji su vođeni za kazneno djelo primanja mita

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Freezing and Confiscation of Proceeds of Crime in Croatian Legal System- Legal Framework and Practical Issues

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
5th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

National Report: Croatia- Penal Law Sanctions

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2015.

Koruptivna kaznena djela u praksi hrvatskih sudova- nekoliko studija slučaja

Božić, Vanda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Boj proti korupciji: od dobrega upravljanja in preventivnih ukrepov do pravnega urejanja in mednarodnega sodelovanja (Fighting Corruption: from Good Governance and Prevention Measures to Law Enforcement and International Cooperation)

Korupcija u gospodarstvu i javnim službama

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
7. kongres studenata prava "Gospodarski kriminalitet"

Economic Espionage- Normative Framework and Practical Issues in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
EUCRIM 2015 - 15th Annual Conference of the ESC (European Society of Criminology)- međunarodna konferencija

Country Report of Croatia, Istanbul, Turska, 30.5.-3.6.2015.

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2nd Criminal Law Reforms Congress

Corruption in National and International Law

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies: National vs International Criminal Adjudication-Shadow on the Wall?

Illegal Markets in Croatia

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
EUCRIM2015- međunarodna konferencija

The Nexus between the Legalization of Prostitution and THB for Sexual Exploitation

Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Annual Meeting on THB in Organization of Faculty of Law University of Zagreb and Max Planck Institute for Foreign and International Law

Responsibility of Political Parties for Corruption Criminal Offences

Maršavelski, Aleksandar ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatia-Turky Jurists Days

Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu

Dragičević Prtenjača, Marta
Doktorske disertacije, 2014.

POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA TALIJANSKOJ POZITIVISTIČKOJ ŠKOLI U SVJETLU ZAUZETIH SHVAĆANJA POZITIVNOPRAVNE TEORIJE

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Lastovski statut

Dragičević Prtenjača, Marta
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kaznena djela Neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te Neovlaštenog slikovnog snimanja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava i elaboracijom pojmova privatnosti i neovlaštenosti

Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona

Gulišija Jurišić, Miranda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
XXVI Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu "Novela Zakona o kaznenom postupku: usklađivanje sa Ustavom i europskim standardima"

Votum separatum-komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju nekih odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona

Derenčinović, Davor ; Gulišija, Miranda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Novosti kod instituta pomilovanja, pravnih posljedica osude, rehabilitacije i davanja podataka iz kaznene evidencije

Kurtović Mišić, Anita ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Strinić Višnja
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Korupcijska kaznena djela, Opatija, Hrvatska, 2.-4.12.2010.

Derenčinović, Davor ; Kralj, Tihomir ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XXIII Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu- "Reforma posebnog dijela Kaznenog zakona- dvojbe i iskoraci"

KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Korupcijska kaznena djela protiv službene dužnosti-s analizom prijedloga njihovih izmjena

Kralj, Tihomir ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Normativni i praktični aspekti poreznog prekršajnog zakonodavstva i prakse

Dragičević Prtenjača, Marta
, 2009.

Prikaz prvog međunarodnog ljetnog tečaja -sprječavanje kriminala putem kaznenog prava i sigurnosnih studija pod nazivom "Neokovana budućnost -terorizam između prava i politike"

Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Poredbenopravna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Finske i Slovačke

Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste «Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima» Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.

Burić, Zoran ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Pripremni kolokvij XVIII. međunarodnog kongresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kaznano pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava, Pula, 6.-9. studenog 2008.

Burić, Zoran ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.