doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
doc. dr. sc.
Marta Dragičević Prtenjača

 

Marta Dragičević Prtenjača rođena je 13. 12. 1980. u Zagrebu. Završila je V. gimnaziju u Zagrebu, 1999. godine sa odličnim uspjehom i bila je oslobođena mature. Iste godine upisuje Pravni fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti upisala je 2004. godine na matičnom Fakultetu, položila je sve ispite sa izvrsnim uspjehom te je doktorirala 2014. godine na temu „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“. Radila je kao odvjetnička vježbenica (2005. - 2007.); znanstvena novakinja na projektu „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“ čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Davor Derenčinović na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007. - 2009.); bila je asistentica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009. -2014.); viša asistentica na matičnom Fakultetu (2014.-2016.), a danas je docentica na matičnoj Katedri (od 2016. god.).

Članica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, Balkan Criminology Grupe, zamjenski član Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska), te je članica Europskog udruženja za kriminologiju. Sudjelovala je u izradi današnjeg Kaznenog zakona kao vanjski suradnik radne skupine za izradu Kaznenog zakona; bila je članica radne skupine za izradu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji; bila je članica tima na projektu IPA-2008 „Unapređenje pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem jačanja akademskog integriteta“ (2012-2013) („Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at Improving Academic Integrity”), te je trenutno istraživač na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime”, i međunarodnom- znanstvenom projektu „WISKOS“ koji provodi Max Planck Institut za strano i međunarodno kazneno pravo, odobrenom i financiranom od strane njemačke Vlade. Jedna je od izvršnih urednica (časopisa) Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske, bila je recenzentica dva rada koji su objavljeni u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu, recenzentica dva rada u postupku dodjeljivanja „Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima“ Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, te članica stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu, između ostalog i kao sudionik ili polaznik međunarodnih tečajeva ili savjetovanja. Kraće je studijski boravila na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburg-u (16. - 29. lipnja 2014. god.); bila je sudionik na IX specijalističkom tečaju iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste, naziva „Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima“, u sklopu kojeg se održavao i moot court u kojem je aktivno sudjelovala (došavši do polufinala), a koji se održavao u Siracusi u Italiji (24. svibnja - 3. lipnja 2009. god.); usavršavala se i na redovnim savjetovanjima Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, koji se održavaju svake godine u Opatiji, a posljednji put prošle godine (4.-6. prosinca 2014. god.), na XXVII redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, koje je organizirano pod Visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, naziva „Iskoraci hrvatskog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo“; bila je polaznik prvog međunarodnog tečaja - International Spring Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, naziva „The Future Unchained - Terrorism between Law and Politics“, koji se održavao u Dubrovniku (15.- 22. ožujka 2009. god.) te polaznik i suizlagač (sa Aleksandrom Maršavelskim -Course conclusions) šestog međunarodnog tečaja - International Spring Course “Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies”, naziva „2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International Criminal Justice“, koji se održavao u Dubrovniku (24.- 28. ožujka 2014. god.).

Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Kazneno pravo (predavanja, seminari i vježbe), Maloljetničko kazneno pravo i Prekršajno pravo na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, kao i ostalih kolegija koje izvodi Katedra za kazneno pravo, ako se ukaže potreba. Bila je mentorica u izradi dvadesetak diplomskih radova, te mentorica rada koji je dobio Dekanovu nagradu, a koji je priznat kao diplomski rad.

Izlagala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Sudjelovala u radu Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske, u središnjici ICC-a u Parizu, Francuska, Pariz, 11.-14.11.2015. i 16. 17.3.2016.;

Bila je član Stručnog povjerenstva Pravnog Fakulteta u Zagrebu u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija (klasa: 640-01/16-22/8, urbr:251-55-16-19)

Ima položen pravosudni ispit, objavila je desetak znanstvenih radova (samostalno i u suautorstvu), i imala je izlaganja na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Aktivno vlada engleskim, a služi se i njemačkim.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.