doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc.
Mateja Held

Osobni podaci

 • Mjesto rođenja: Koprivnica, Hrvatska
 • Datum rođenja: 14. rujna 1986.

 

Radno iskustvo

 • prosinac 2010 – travanj 2012: znanstvena novakinja na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu
 • travanj 2012 - lipanj 2016: asistentica na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu
 • lipanj 2016 - : docentica na Katedri za upravno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu

 

Obrazovanje

 • Lipanj 2015: Doktorski rad s naslovom "Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu", mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 • 2011 - 2015: sveučilišni doktorski studij Javnog prava i javne uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 • akad. god. 2009/2010 (ljetni semestar): Erasmus u Varšavi, Poljska
 • 2005 – 2010: Pravni fakultet u Zagrebu,  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.)
 • 2001 – 2005: I. Gimanzija Varaždin, Varaždin

 

Aktivna sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 • Public and Private Justice Course, „Procedural Human Rights and Access to Justice in the World of Emergencies and Economic Crisis“, Dubrovnik , svibanj 2014. Održano izlaganje pod naslovom 'Access to Administrative Justice in the Light of Analysis of Zagreb Legal Clinic Cases'.
 •  Bilateralni projekt „Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih“ Zagreb, listopad 2013. Održano izlaganje pod naslovom 'Upravni ugovori u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske'.
 • Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu „Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjeg iskustva“, Zagreb, siječanj 2012. Održano izlaganje pod naslovom 'Novine u području središnje države i lokalne samouprave - koliko i kakvog nadzora?'

 

Ostale profesionalne aktivnosti

 • prosinac 2010 - : mentorica antidiskriminacijske grupe Pravne klinike u Zagrebu
 • članica Instituta za javnu upravu

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Stečena prava stranke na primjeru naknade plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta

Held, Mateja
Stručni radovi, 2021.

Uređenje koncesija na razini primarne zdravstvene zaštite s osvrtom na novine iz 2019.

Held, Mateja ; Varga, Janja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Opunomoćenici u upravnom sporu

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Porezni savjetnici - opunomoćenici u upravnom sporu

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Stručni radovi, 2020.

Pravna osoba s javnim ovlastima kao tužitelj u upravnom sporu

Turudić, Marko ; Held, Mateja
Stručni radovi, 2019.

Neka važna pitanja uređenja i reformi upravnog sudovanja u europskim zemljama

Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The Development of the Administrative Courts' System in Transitional Countries and their Role in Democratic, Economic and Social Transition

Held, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Public Administration in Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe

Judicial Control of Spatial Plans as Prerequisite of Economic Development in Croatia

Held, Mateja
Poglavlja u knjigama, 2019.

Judicial control of administrative acts and measures regarding unlawful residence of foreigners in Croatia in the European context

Đanić Čeko, Ana ; Held, Mateja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference "EU and Member States – Legal and Economic Issues"

Judicial Review of Spatial Plans as a Prerequisite of Economic Development in Croatia

Held, Mateja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
The Legal Framework for Economic Competitiveness

Upravni sud u Rijeci

Held, Mateja
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Evaluation of the Administrative Courts’ Reform in Croatia

Held, Mateja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
NISPAcee 24th Annual Conference, Spreading Standards, Buiding Capacities: European Administrative Space in Progress

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Kroatien

Held, Mateja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske

Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.