ECTS koordinator

Andrea Mišković, mag.iur., voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

email: andrea.miskovic@pravo.hr

 

ECTS koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, studijski centar socijalnog rada i studijski centar za javnu upravu i javne financije.

 

 


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana