Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju nalazi se u glavnoj zgradi fakulteta na Trgu Republike Hrvatske 14, na prvom katu u sobama broj 18 i 19 te je dostupan za opće upite vezane uz pitanja međunarodne suradnje.

 

Sati primanja za studente su u sobi 19 od ponedjeljka do petka od 10 do 12 sati.

Sastanci se iznimno mogu ugovarati i izvan radnog vremena porukom e-pošte ili telefonski.

 

Voditeljica Ureda

Andrea Mišković, mag.iur. 

Tel: +385 1 4564377

e-mail: andrea.miskovic@pravo.hr

 

Jan Ruk, Stručni suradnik za poslove međunarodne suradnje i rad na projektima

Tel: +385 1 4564312

e-mail: jan.ruk@pravo.hr


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana