dr. sc. Miran Marelja
dr. sc.
Miran Marelja

Miran Marelja završio je dodiplomski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine, diplomiravši na Katedri opće povijest prava, dok akademski naziv profesor tjelesne i zdravstvene kulture uz dopunsku stručnu kvalifikaciju za rad u osnovnim kineziološkim transformacijama stječe završetkom dodiplomskog studija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine, diplomiravši na Katedri za ekonomiku i menadžment sporta.

Nakon okončanja profesionalne sportske te potom trenerske karijere počinje raditi u bankarskom sektoru, da bi se 2011. godine zaposlio kao asistent na Katedri opće povijesti prava i države, u čijem radu i danas sudjeluje kao postdoktorand. Poslijediplomski sveučilišni studij Pravne znanosti, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo upisuje 2011. godine te ga završava 2017. godine, stekavši obranom doktorske disertacije pod nazivom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“ akademski naziv doktora znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvena grana povijest prava i države. Za vrijeme doktorskog studija poseban interes iskazuje za pravno-povijesne aspekte međunarodnog prava, poglavito ratnog (humanitarnog) i diplomatskog prava, kao i pravno-povijesni razvoj subjektiviteta u međunarodnom pravu, povezujući pri tome pravno-povijesnu materiju s pozitivno-pravnom problematikom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.