doc. dr. sc. Miran Marelja
doc. dr. sc.
Miran Marelja

Miran Marelja završio je dodiplomski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine, diplomiravši na Katedri opće povijest prava, dok akademski naziv profesor tjelesne i zdravstvene kulture uz dopunsku stručnu kvalifikaciju za rad u osnovnim kineziološkim transformacijama stječe završetkom dodiplomskog studija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine, diplomiravši na Katedri za ekonomiku i menadžment sporta.

Nakon okončanja profesionalne sportske te potom trenerske karijere počinje raditi u bankarskom sektoru, da bi se 2011. godine zaposlio kao asistent na Katedri opće povijesti prava i države, u čijem radu i danas sudjeluje kao postdoktorand. Poslijediplomski sveučilišni studij Pravne znanosti, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo upisuje 2011. godine te ga završava 2017. godine, stekavši obranom doktorske disertacije pod nazivom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“ akademski naziv doktora znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvena grana povijest prava i države. Za vrijeme doktorskog studija poseban interes iskazuje za pravno-povijesne aspekte međunarodnog prava, poglavito ratnog (humanitarnog) i diplomatskog prava, kao i pravno-povijesni razvoj subjektiviteta u međunarodnom pravu, povezujući pri tome pravno-povijesnu materiju s pozitivno-pravnom problematikom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2010

Godina doktoriranja: 2017

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 749
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 49
Katedra/služba:
Opća povijest prava i države
Konzultacije:

Zbog nedostatnih materijalnih radnih uvjeta, konzultacije se održavaju isključivo uz prethodnu najavu putem e-maila (mmarelja@pravo.hr).

 

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

The Protection of Minorities at the Paris Peace Conference (1919–1920)

Marelja, Miran ; Pilipović, Ozren ; Ahtik, Meta
Poglavlja u knjigama, 2022.

Vojna i ekonomska prilagodba grčkih gradova na razgradnju običajnih ratnih normi u vrijeme i nakon Peloponeskog rata

Moretić, Ivan ; Marelja, Miran ; Pilipović, Ozren
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

The law of war and destruction of cities in the early modern times: The emergence of initial protective norms

Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Urbicides, Destructions et Renaissances urbaines (XVI-XXI siècles)

Evolucija fiskalnoga suvereniteta u Engleskoj: od sredstva ograničenja vladara do prerogativa zakonodavne vlasti

Marelja, Miran, Kuzelj, Valentino
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Zakon o vrhovništvu iz 1534. godine i njegove neposredne pravno-povijesne posljedice u kontekstu začetka reformacije u Engleskoj

Milković, Igor ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Sustav sprječavanja pranja novca: nove prijetnje globalnoj sigurnosti

Cindori, Sonja ; Slović, Jelena ; Pilipović, Ozren ; Marelja, Miran ; Ahtik, Meta ; Ćulibrk, Žarko ; Dinić, Jelena ; Petrović, Tajana ; Kovač Klemar, Tatjana ; Jurčec Crljen, Marijana
Priručnik, 2020.

PRAVEDNOST KAO TEMELJ RAZVOJA RIMSKIH PRAVILA RATOVANJA U FUNKCIJI KRITERIJA IZDVAJANJA OSOBA KOJE NE SUDJELUJU U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

Marelja, Miran ; Javorić Barić, Danijel
Poglavlja u knjigama, 2020.

Početci međunarodnopravnog ograničavanja ratovanja: zaštita objekata religijskog značaja u ratovima među grčkim polisima

Erent-Sunko, Zrinka ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

POČETCI MEĐUNARODNOPRAVNOG OGRANIČAVANJA RATOVANJA: PRAVILA RATOVANJA MEĐU GRČKIM POLISIMA I FUNKCIJA KRITERIJA IZDVAJANJA ŽENA

Marelja, Miran ; Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pitanje europske kolektivne sigurnosti u razdoblju od Versajske mirovne konferencije do ugovora iz Locarna (1919.-1925.)

Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Economic analysis of money laundering prevention in Croatia and Slovenia

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The Protection of Minorities in Europe After the Great War

Miran, Marelja ; Ozren, Pilipović ; Meta, Athik
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
The War That Never Ended: Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923

Economic analysis of money laundering prevention in Croatia and Slovenia

htik, Meta ; Pilipovic, Ozren ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The World War One Peace Treaties as the source of rights or obligations for the non-parties

Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
1st International Conference “Economy in Transformed Security Environment – EKOB 2018

Briandov plan : Prvi pokušaj stvaranja Europske unije (1929.-1932.)

Erent-Sunko, Zrinka ; Marelja, Miran ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Institutional Support for Terrorist Financing Prevention

Klemar Kovač, Tatjana ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Institutional Support for Terrorist Financing Prevention

Kovač Klemar, Tatjana ; Marelja, Miran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4th Annual International Conference on Business, Law & Economics

Property Crime in the Countries of the Former Yugoslavia – A Longitudinal Study

Ahtik, Meta ; Pilipović, Ozren ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Investment Promotion Agencies and FDI Attraction in Central European Countries

Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad ; Marelja, Miran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
9th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications

The Legal Basis of Trade and Cooperation between EEC and Yugoslavia - "Pre-History" of Bosnia and Herzegovina Accession to the European Union

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
2nd Conference " European System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina" (2 ; 2012)

TRADE RELATIONS BETWEEN BYZANTINE EMPIRE AND ITALIAN MERCHANT REPUBLICS FROM XIII TO XV CENTURY

Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad ; Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA

Međunarodni odnosi Prusije od Bečkog kongresa do ujedinjenja Njemačke (1815.-1871.)

Marelja, Miran
Stručni radovi, 2012.