Ispit iz Međunarodnog prava će se na ispitnom roku 14. rujna 2020. održati u dva dijela. Pismeni dio putem Merlina u ponedjeljak u 10:00 sati, a nakon toga usmeni ispit, za one studente koji postignu odgovarajući broj bodova na pismenom dijelu.

Sukladno Pravilniku o studiju, pravo odabira ispitivača na usmenom dijelu ispita imaju samo studenti koji imaju status iznimno uspješnih studenata, a ostali mogu isključiti one nastavnike kod kojih su na proteklim ispitnim rokovima bili negativno ocijienjeni.

Odmah nakon provedbe pismenog ispita i vidljivih rezultata na Merlinu, studenti koji se kvalificiraju za izlazak na usmeni ispit, a imaju pravo odabira ili isključenja ispitivača, mogu se e-mailom do 12 sati javiti gospođi Vesni Komotar, tajnici Katedre za međunarodno pravo na e-adresu: vesna.komotar@pravo.hr i izraziti svoje pravo odabira ili isključenja.

Nakon toga, na web stranici Katedre za međunarodno pravo objavit ćemo raspored usmenih ispita po grupama i terminima.

Popis obavijesti