Joint seminar 2012.

 Joint Seminar: Legal Harmonisation with EU Law- The Case of Croatia, Slovenia and Austria- Selected Topics 2012“ održan je i ove godine u suradnji Pravnog fakulteta u Grazu, Pravnog fakulteta u Mariboru i Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ovaj seminar je poseban upravo po tome što se održava po dva dana na ovim fakultetima u pravilnim vremenskim razmacima:  29. i 30. ožujka 2012. u Grazu, 10. i 11. svibnja 2012. u Mariboru te 24. i 25. svibnja 2012. u Zagrebu. Na njemu su sudjelovali studenti navedenih pravnih fakulteta, a među ukupno dvadesetak studenata, u pravilu po osam sa svakog fakulteta, bilo je i kolega koji na nekom od fakulteta studiraju u sklopu programa studentske razmjene.

Posebnost ovog seminara koji se održavao na engleskom jeziku je i to što su predavači na seminaru studenti. Svojim zanimljivim i iznimno kvalitetnim izlaganjima su obradili brojne aktualne i važne teme iz područja prava Europske unije. Tako je ove godine bilo riječi o općenitijim temama poput: European Citizenship- Rules and Development, Conflict of Market Freedoms and Human Rights, Free Movement of Goods in the Internal Market, Freedom of Establishment, Free Movement of Services in the Internal Market, Foreign Policy in the European Union; ali i prilično uskim pravnim područjima kao što su: Rome I and Rome II Regulations, The Stabilisation and Association Process as a Pillar/Tool for Legal Harmonization, Consumer Protection - Package Travels, Art. 101 TFEU - Prohibition of Anti-Competitive Agreements, te Art. 102 TFEU - Abuse of a Dominant Position. Svojim komentarima i primjerima iz sudske prakse Europskog suda su izlaganja nadopunjavali i profesori i asistenti navedenih fakulteta. Često su se znale razviti i rasprave na neku od tema, a studenti su svojim pitanjima pokazali veliki interes za pojedine probleme.

Uz izlaganja je bio organiziran i zanimljiv popratni program.  Svi domaćini su se zaista potrudili upoznati nas sa svojim gradom i onime po čemu je poznat. Tako smo u Grazu imali prilike uživati u tradicionalnom austrijskom ručku, u Mariboru je organizirana degustacija vina uz prezentaciju koju je održala Vinska kraljica Slovenije 2012., a u Zagrebu smo posjetili Muzej prekinutih veza. Na taj način ne samo da smo imali prilike proširiti svoje znanje o odabranim temama iz područja prava Europske unije, usavršiti vještinu prezentiranja na stranom jeziku pred publikom, nego smo u  ugodnom druženju s kolegama imali priliku upoznati njih i  gradove u kojima žive.

Ovim putem se želimo zahvaliti profesorima i asistentima svih triju fakulteta i upravama fakulteta što su nam omogućili sudjelovanje na ovom seminaru. Svima će nam ostati u zaista lijepom sjećanju zbog zanimljivih pravnih tema koje su bile obrađene, odlične organizacije seminara na svakom od fakulteta i ugodnog druženja s kolegama u prekrasnim gradovima triju država.

 

Olga Bogdanović

studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti