Joint – Seminar: Legal Harmonization...

 

Ovogodišnji Joint – Seminar: Legal Harmonization with EU Law: The Case of Croatia, Slovenia and Austria - Selected Topics održao se od 11. do 12. svibnja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Riječ je o seminaru na kojem sudjeluju studenti sa tri pravna fakulteta iz tri države, odnosno pravni fakultet iz Zagreba, Maribora i Graza. Seminar je zamišljen na način da studenti jednog fakulteta izlažu određene teme iz europskog prava kolegama sa drugih fakulteta. Tako su ove godine studenti s Pravnog fakulteta iz Zagreba izlagali teme iz Europskog međunarodnog privatnog prava, studenti iz Maribora teme iz Unutarnjeg tržišta i temeljnih sloboda EU, a studenti iz Graza teme iz Europskog prava tržišnog natjecanja.

Nakon bloka izlaganja jednog fakulteta pristupa se rješavanju problemskih zadataka vezanih uz izloženu temu. Zadaci se rješavaju u grupama koje se sastoje od studenata sa različitih pravnih fakulteta, što se pokazalo vrlo zanimljivim jer studenti automatizmom na prvu pristupaju rješavanju zadataka sa stajališta svog nacionalnog prava te tek se kroz međusobnu raspravu dolazi do rješenja na razini europskoga prava.

Na seminaru je sudjelovalo dvadeset studenata, od čega pet studenata na Erasmus programu studentske razmjene, a sudjelovao je čak i jedan student na studentskoj razmjeni iz Australije.

Osim stjecanja novih znanja, ovakav oblik seminara omogućuje i upoznavanje stranih kolega te susret sa pravnim sustavima drugih zemalja, što bez ovakvih vrsta seminara nije moguće. Također, kroz zajedničko druženje i slobodno vrijeme u samo dva dana stekla su se mnoga nova prijateljstva i već su dogovoreni novi zajednički susreti.

Htio bih se zahvaliti studentima Pravnog fakulteta u Mariboru i njihovim profesorima na gostoprimstvu, a posebna zahvala prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću, kao jednom od začetnika ovog projekta, i poslijedoktorandici dr. sc. Teni Hoško što su nam omogućili da sudjelujemo na ovom seminaru.

 

Petar Kovačević

Student Pravnog fakulteta u Zagrebu

Popis obavijesti