KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

 

u repozitoriju se nalazi raspored seminarista po grupama.

 

Prvi seminarski sastanak će se za sve grupe održati 12. ožujka 2019. godine.

 

S poštovanjem,

 

Katedra za međunarodno privatno pravo

Popis obavijesti