KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij

Ispitne ocjene unesene su u sustav Merlin i dostupne su kandidatima u postavkama testa.

 

Ocjene su obračunate prema skali koja je prije ispita objavljena na stranicama katedre (nedovoljan: 0-16, dovoljan: 17-19, dobar: 20-23, vrlo dobar: 24-27, izvrstan: 28-30).

 

Zaprimili smo prigovor da je za pitanje br. 17 trebalo priznati kao točan odgovor (b), a ne samo odgovor (b) i (c). Prigovor je katedra ocijenila osnovanim. Može se plauzibilno tvrditi da je odgovor (c) ("ako je sud te države svoju nadležnost zasnovao isključivo na tome da tuženik ima imovinu u toj državi") nepotpun, s obzirom da nije bilo navedeno "a prisutnost te imovine nije bila u neposrednoj vezi s predmetom postupka" (čl. 69. st. 2. ZMPP).

 

Slijedom toga, bod za navedeno pitanje se ostvaruje ako je kandidat odabrao odgovore:

- b) i c); ili

- b).

 

Sukladno navedenom studentima koji su izabrali samo odgovor pod b), a ostvarili su deset ili više bodova ne računajući odgovor na pitanje br. 17, u sustavu je provedena korekcija tako da im je dodan jedan bod za to pitanje.

Popis obavijesti