izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
izv. prof. dr. sc.
Nenad Rančić

dr. sc. Nenad Rančić

 

Kratki životopis

Nenad Rančić rođen je 1975. godine u Zagrebu, hrvatski državljanin. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao u Zagrebu. 1994. godine upisuje Pravni fakultet, smjer - diplomirani pravnik, kojeg završava 1999. godine. Iste godine zapošljava se kao mlađi asistent na Katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2004. godine, nakon završenog poslijediplomskog studija i obranjenog magistarskog rada pod naslovom Održivi razvoj – odgovor na disharmoniju između gospodarskog rasta i čovjekova okoliša iz Međunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječe akademski stupanj magistra znanosti. 2009. godine doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom: Izgradnja institucionalne infrastrukture hrvatskog gospodarstva kao preduvjet modernog ekonomskog razvoja.

Od 2006. godine aktivno sudjeluje u izvođenju svih oblika nastave iz predmeta Ekonomska politika na Pravnom fakultetu u sveučilišta u Zagrebu, a od 2009. godine i iz predmeta Politička ekonomija. Osim sudjelovanja u nastavi bavi se znanstveno-istraživačkom radom. Sam i u koautorstvu objavio je  više znanstvenih radova iz područja institucionalne ekonomije, ekonomske politike i ekonomske povijesti. Također, sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Kao član sudjelovao je u radu 2 znanstveno-istraživačkog projekta. Aktivno se služi engleskim i francuskim, a pasivno njemačkim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Povijest zaposlenja

Pravni fakultet Zagreb(od 1999.)