dr. sc. Nika Sušac
dr. sc.
Nika Sušac

Nika Sušac rođena je 3. rujna 1984. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2009. godine, a 2010. godine upisala je doktorski studij psihologije pri istom fakultetu.

Od studenog 2009. do lipnja 2010. te od ožujka 2012. do veljače 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu asistenta na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao zamjena za porodni dopust. Od lipnja 2010. do ožujka 2012. zaposlena je kao asistent na FP7 projektu BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect”, također na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od travnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Uz FP7 projekt BECAN, sudjelovala je u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Od 2013. godine uključena je kao član istraživačkog tima iz Hrvatske u međunarodnom projektu „Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima“, čiji je nositelj Agencija Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), a u Hrvatskoj ga provodi Hrvatski pravni centar te u hrvatskom projektu „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“, koje za UNICEF i Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć. Projekti na kojima je ranije sudjelovala su „Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata“ (2013.–2014.) te „Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata“ (2014.), koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu, te „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“ (2007.–2012.), koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Također je od 2009. do 2011. sudjelovala u izradi i evaluaciji programa „Prevencija nasilja u mladenačkim vezama“, Društva za psihološku pomoć iz Zagreba.

Od 2008. godine također kao vanjski suradnik radi u Modusu, Centru za djecu, mlade i obitelj Društva za psihološku pomoć, gdje vodi grupe u okviru programa poput „Kako da učenje ne bude mučenje“, „Taboo–preventivno-edukativni program s područja spolnosti namijenjen adolescentima“, „Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja“ i drugih programa te je uključena u provedbu njihove evaluacije.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti psihologija adolescencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema djece i mladih, nasilje u intimnim vezama, vršnjačko i obiteljsko nasilje. U koautorstvu je objavila 6 znanstvenih radova i 1 priručnik za provedbu preventivnog programa te je aktivno sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Kako čitati i kritički promišljati znanstvene radove u psihologiji?

Rebernjak, Blaž ; Sušac, Nika ; Vranić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2020.

Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Vejmelka, Lucija
Autorske knjige, 2020.

Prolonged autoaggression in the context of adolescents’ resilience, family victimization and stressful life events

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
XVI European Congress of Psychology

Kako su naša djeca? Preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja subjektivne dobrobiti djece

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet

Autoagresivna ponašanja adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet

Socioeconomic Contexts, Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Well-Being

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
ESTSS2019

Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Psychosocial functioning of adolescents with different types of behavioural problems

Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Navigation of new life circumstances: Experiences of early school leavers

Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Ogresta, Jelena ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata diplomskog studija socijalnog rad

Urbanc, Kristina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti.

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Bezjak, Sandra ; Blagdan, Emita ; Čiček, Josip ; Dujić, Vladimir ; Džinić, Jasmina ; Grubišić, Ksenija ; Havranek, Jasmina ; Lalić Novak, Goranka ; Markus, Marija ; Matana, Maroje ; Matković, Teo ; Musa, Anamarija ; Ogresta, Jelena ; Preložnjak, Barbara ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Tecilazić Goršić, Ana ; Urbanc ; Kristina ; Vuković, dijana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade


Uredničke knjige, 2018.

Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Subjektivna dobrobit adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in Different Economic Contexts

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Relationship between socio-economic status of the family and adolescent risk behaviors

Gorše, Katarina ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Alkohol kao kriminogeni čimbenik kod ubojstva i pokušaja ubojstva

Draganić, Mateja ; Kovačević, Dražen ; Mužinić, Lana ; Sušac, Nika
Stručni radovi, 2016.

Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem: „Mentalno zdravlje djece i mladih – imperativ za budućnost“

Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu

Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Elektroničko vršnjačko nasilje u kontekstu odnosa s bliskim osobama i ovisnosti o Internetu

Sušac, Nika ; Hrenar, Dijana ; Josić, Martina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Urbanc, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Savremeni trendovi u psihologiji

Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje

Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe

Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
ISTSS 30th Annual Meeting

Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Kako obrazovanju dodati boju?

Psihosocijalna klima i socijalna podrška u domovima skrbi za djecu u Hrvatskoj

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
6. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize

Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes

Vejmelka, Lucija ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adelescence

Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems

Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems?

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
28th International Congress of Applied Psychology

Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Gender and age differences in prevalence and incidence of child sexual abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Perpetrators of child sexual abuse in Bosnia and Herzegovina and Croatia: victimization by peers, family members and adult acquaintances

Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
The XIII ESTSS Conference: "Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond"

Prevalence, incidence and some correlates of sexual abuse of children in Croatia

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
The XIII ESTSS Conference: ‘‘Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond’’

Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prevalence and correlates of child abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece

Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Evaluation of the large-scale prevention program of violence in adolescent relationships

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
XIX ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect Theme: Every Child Matters: Promoting Local, National and International Partnerships for Child Protection

The Role of Beliefs and Expectations in Predicting Dating Violence in Adolescence

Sušac, Nika ; Löw, Ajana ; Kamenov, Željka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2012 International Association for Relationship Research Conference

Spremnost na pružanje pomoći u slučaju nasilja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Spremnost na traženje pomoći u slučaju nasilja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Upitnik doživljenih nasilnih ponašanja vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Upitnik počinjenih nasilnih ponašanja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala prepoznavanja nasilnih ponašanja u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala (ne)spremnosti na postavljanje osobnih granica

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala važnosti prava u vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Skala pogrešnih uvjerenja o kvalitetnoj vezi

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
, 2011.

Konstrukcija instrumenata za ispitivanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama i utvrđene spolne razlike

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Dani Ramira i Zorana Bujasa (20 ; 2011)

Nasilje u mladenačkim vezama: uloga uvjerenja, prepoznavanja nasilja i postavljanja granica

Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Razvoj instrumentarija za ispitivanje raširenosti nasilja u vezama mladih, njihovih korelata i utvrđene spolne razlike

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Rodne razlike i predviđanje partnerskog nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Autorske knjige, 2011.

Stavovi stručnjaka prema nekim etičkim pitanjima epidemioloških istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rajter, Miroslav
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Vršnjačko nasilje među učenicima – manifestacije i doprinosi sredine

Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Procjena intenziteta nasilnosti roditeljskih ponašanja: metodološki doprinos konceptualizaciji nasilja nad djecom

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika ; Delale, Eva Anđela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Ethical and Methodological Issues on Epidemiological Child Abuse and Neglect Research in Croatia

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Skokandić, Lea ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Procjena težine nasilja u odgojnim postupcima: Razlike u procjenama stručnjaka i studenata

Delale, Eva Anđela ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: "Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima"

Stavovi stručnjaka socijalne skrbi i studenata prema etičkim pitanjima istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. Simpozij socijalnih radnika

Protection of Children’s Rights to Participate in Child Abuse and Neglect Researches: Methodological and Validity Implications

Ajduković, Marina ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th European Conference on Traumatic Stress

Diferencirano funkcioniranje itema Upitnika zlostavljanja i zanemarivanja djece – pilot provjera mjerne invarijatnosti u multinacionalnom kontekstu

Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Tenjović, Lazar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. dani Ramira i Zorana Bujasa

Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja, Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja (3 ; 2010)

Partnersko nasilje u mladenačkim vezama

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ; Löw, Ajana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici

Predviđanje učestalosti počinjenog i doživljenog nasilja u mladenačkim vezama

Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici

Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama

Ajduković, Dean ; Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Kamenov, Željka ; Löw, Ajana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Godišnja konferencija hrvatskih psihologa (18 ; 2010)

Specifičnosti etike istraživanja nasilja nad djecom

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja

Sudjelovanje djece i roditelja u pripremi epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom: Iskustva fokusnih grupa

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Uspješnost rješavanja anagrama u funkciji dobi

Kunej, Ana ; Mladina, Ivona ; Perišić, Kristina ; Sušac, Nika ; Urch, Dražen ; Vukasović, Tena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
20. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Internet i seksualna kompulzivnost

Štulhofer, Aleksandar ; Vukasović, Tena ; Perišić, Kristina ; Sušac, Nika ; Marjanović, Bojan ; Bauer, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Profesionalni interesi i članstva

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti psihologija adolescencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema djece i mladih, nasilje u intimnim vezama, vršnjačko i obiteljsko nasilje.

Članica je Tima psiholoških kriznih intervencija Društva za psihološku pomoć, Hrvatskog društva za traumatski stres te Hrvatske psihološke komore.


Izabrani projekti

  1. BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect” (FP7 projekt; glavni istraživač u RH prof.dr.sc. Marina Ajduković)

  2. Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA; Hrvatski pravni centar)

  3. Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (glavni istraživač prof.dr.sc. Marina Ajduković)

  4. UNICEF - Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb (glavni istraživač prof.dr.sc. Marina Ajduković)


Povijest zaposlenja

Od studenog 2009. do lipnja 2010. te od ožujka 2012. do veljače 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao zamjena za porodni dopust. Od lipnja 2010. do ožujka 2012. zaposlena je kao asistent na FP7 projektu BECAN “Balkan Epidemiological Study of Child abuse and Neglect”, također na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od travnja 2013. godine zaposlena je kao asistent na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Surađivala je na većem broju kolegija, a trenutno izvodi nastavu na sljedećim kolegijima: Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja, Socijalni rad s grupom te Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima.