prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
prof. dr. sc.
Ninoslava Pećnik

Ninoslava Pećnik rođena je 1965. godine u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1990. godine obranom rada ‘Nasilje u ljubavnim vezama mladića i djevojaka i stavovi prema fizičkom zlostavljanju žena’, magistrirala 1993. u području procjene rizika za zlostavljanje djeteta, a doktorirala 2001. godine obranom disertacije 'Međugeneracijski prijenos tjelesnog zlostavljanja djece'.

 

Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području socijalnih djelatnosti, a u izvanrednog i redovitog profesora u području psihologije (grane socijalne i razvojne psihologije). Predstojnica je Katedre za psihologiju Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu te nositeljica dodiplomskih kolegija ‘Uvod u psihologiju’, ‘Socijalna psihologija’ i ‘Zlostavljanje i zanemarivanje djece’ te su-nositeljica diplomskog kolegija 'Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca’ za studente socijalnog rada i socijalne politike. Za studente pravnog studija predaje izborni kolegij ’Socijalna psihologija’. Na Doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike nositeljica je kolegija ‘Suvremena istraživanja u socijalnom radu’, dok na specijalističkim studijima predaje kolegije ‘Suvremeno roditeljstvo’, ‘Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta’ te ‘Roditeljstvo i razvod’. Pod njezinim mentorstvom obranjene su tri doktorske disertacije,  5 magistarskih i 3 specijalistička rada te više od  50 diplomskih radova.

 

Bila je voditeljica dva znanstveno-istraživačka projekta: (1) ‘Roditlejstvo i usluge podrške roditeljstvu u zajednici’ (2011-2013) koji je uz podršku Ureda UNICEFa za Hrvatsku proveden s 1600 roditelja djece predškolske dobi širom Hrvatske, te (2) 'Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju’ (2009-2011) koji je uz podršku Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti proveden s nacionalno reprezentativnim uzorkom  od 1200 trinaestogodišnjaka i njihovim majkama i očevima.  Bila je suvoditeljica međunarodnog istraživanja ‘Socijalni rad s djecom pod rizicima u Hrvatskoj i Švedskoj’, uz podršku Švedske agencije za razvoj (2005-2006). U svojstvu istraživača sudjelovala je u više znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske; Akcijska i evaluacijska istraživanja u socijalnom radu, i dr.)  te u istraživačkom projektu  'Jednoroditeljske obitelji: Osobni doživljaj i stavovi okoline' (2001-2003) Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Do sada je, samostalno ili u suautorstvu, objavila 8 knjiga, te oko 50 znanstvenih i stručnih radova. Kao predavač gostovala je na Sveučilištu u Orebru u Švedskoj i Sveučilištu u Oxfordu u Velikoj Britaniji te na poslijediplomskim studijima Odsjeka za psihologiju Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

 

Bila je potpredsjednica Radne skupine za roditeljske vještine, posebice za sprečavanje nasilja protiv djece pri Odboru za socijalnu koheziju Vijeća Europe (2005-2006)  te konzultantica za izradu izvješća u podlozi Preporuke 19 (2006) o politici podrške pozitivnom roditeljstvu. Sudjelovala je u pokretanju više građanskih socijalnih inicijativa aktivnih u područjima pružanja pomoći žrtvama nasilja (SOS telefon za žene žrtve nasilja, Autonomna ženska kuća) te bila prva predsjednica Udruge ‘Suncokret’ za volontersku pomoć prognanicima i izbjeglicama (1991-1996). Su-autorica je međunarodno priznatog Programa podrške roditeljima djece najmlađe dobi ‘Rastimo zajedno’ koji je 2009. razvijen u okrilju UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku te je i predsjednica Centra za podršku roditeljstvu ‘Rastimo zajedno’. U 2011. godini primila je Godišnju nagradu za promicanje prava djeteta Vlade Republike Hrvatske te nagradu Udruge ‘Roditelji u akciji’ za doprinos u području podrške odgovornom roditeljstvu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multi-disciplinary Action

Jiménez, Lucía ; Canavan, John ; Abela, Angela ; Boskovic, Branko ; Byrne, Sonia ; Churchill, Harriet ; Devaney, Carmel ; Ene, Theodora ; Iliadou, Vasiliki Maria ; Karpava, Sviatlana ; Pecnik, Ninoslava and Zegarac, Nevenka
, 2021.

Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima i djeci u zahtjevnijim okolnostima


Uredničke knjige, 2021.

Dokazi djelotvornosti programa "Rastimo zajedno i mi": Kako smo i koliko zajedno narasli?

Pećnik, Ninoslava ; Modić Stanke, Koraljka ; Bušljeta, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2021.

SURODITELJSTVO: ODREĐENJE, OBILJEŽJA I IMPLIKACIJE ZA OBITELJSKU MEDIJACIJU

Pećnik, Ninoslava ; Klarić, Blaženka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

"Rastimo zajedno i mi" Program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi: Priručnik za radionice s roditeljima – Drugi dio

Pećnik, N., Lipanović, M., Krajcar Kokalj, I., Glavina, E., Ustić, D., Marušić, V., Medved, M., Miletić, D.
Autorske knjige, 2020.

"Rastimo zajedno i mi" Program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi. Priručnik za radionice s roditeljima - Prvi dio.


Uredničke knjige, 2020.

Issues, perspectives and arguments regarding family and parenting support program evaluation strategies

Almeida, Ana ; Canario, Ana ; Cruz, Orlanda ; Milani, Paola ; Serbati, Sara ; Pecnik, Ninoslava ; Byrne, Sonia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
8th International Congress of Educational Sciences and Development

Klub očeva Rastimo zajedno: Program podrške roditeljstvu očeva djece rane i predškolske dobi.

Pećnik, N., Milanković Belas, R. Pribela - Hodap, s:, Domaćinović Pićuljan, V., Erceg, T., Mišćenić, G., Duspara, Lj., Butorac, D., Brnić, P. ; Vela Vrabec, N.
Autorske knjige, 2019.

Ostvarivanje univerzalnog prava na podršku u roditeljstvu kroz ciljani program Rastimo zajedno i mi

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
X. konferencija socijalnih rdnika "Drugi i drugačiji"

Evidencing the value of parenting support as a policy and practice orientation: The case of ‘Growing Up Together’ in Croatia

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2019.

Usluge podrške roditeljstvu u Hrvatskoj: Potrebe roditelja i postojeći programi

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Univerzalna podrška roditeljstvu očeva predškolske djece kroz "Klub očeva Rastimo zajedno"

Pećnik, Ninoslava ; Erceg, Tena ; Modić Stanke, Koraljka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihologija i digitalni svijet

Specifičnosti supervizije u razvoju programa podrške roditeljima i djeci Rastimo zajedno – i mi

Urbanc, Kristina ; Pećnik, Ninoslava ; Sladović Franz, Branka ; Matić, Višnja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem Socijalni rad između politika i prakse

How do parents facilitate or inhibit adolescent disclosure? The role of adolescents’ psychological needs satisfaction

Tokić Milaković, Ana ; Glatz, Terese ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Programi “Rastimo zajedno” u promicanju i zaštiti prava djece u obitelji: Izazovi i perspektive

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
PSIHOLOGIJA U PROMOCIJI I ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DRUŠTVENE PRAVEDNOSTI

ODREDNICE REAKCIJA STRUČNJAKA NA MANIPULACIJU DJETETOM U PROCESU RAZVODA BRAKA

Ernečić, Maja ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
23. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA

Supporting positive fathering in Croatia: "Growing up Together" Clubs with Fathers of Young Children

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
15th ISPCAN EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE - Multidisciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse & Neglect

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Professionals’ decision-making in post-divorce conflict: Effects of parent’s alienating behaviors, co-operativnes with professionals and child’s adjustment

Pećnik, Ninoslava ; Ernečić, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Decisions, Assessment, Risk and Evidence in Social Work. Fourth Biennial INternational Symposium.

Socio-demografske odrednice stava prema tjelesnom kažnjavanju djece

Rajter, Miroslav ; Trbus, Marina ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Parental needs and provision of support services to parents raising children in difficult circumstances

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
, 2016.

Evaluacija učinaka "Kluba očeva Rastimo zajedno" na uvjerenja i ponašanja očeva djece rane i predškolske dobi

Pećnik, Ninoslava Sladić, Ivna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Ciljana podrška roditeljstvu korisnicima CZSS s predškolskom djecom: Iskustva i perspektive Projekta "Rastimo zajedno- i mi"

Pećnik, Ninoslava Novalić, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
7. Konferencija socijalnih radnika

Fulfillment of the Child’s Participation Rights in the Family and the Child’s Psychosocial Adjustment: Children’s and Parents’ Views

Pećnik, Ninoslava ; Matić, Jelena ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2016.

Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2015.

Evaluating effectiveness of parenting support : an on-going learning process

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Galway School 2015 "Child Rights in Practice and Research" : Realising children’s rights through empowering parents and families

Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Moderatori učinkovitosti programa podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno Plus"

Pećnik, Ninoslava ; Ljubešić, Marta ; Starc, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
IV. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Ciljana podrška roditeljstvu: višestruke perspektive

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. Simpozij socijalnih radnika

Family and Parenting Support: Policy and Provision in a Global Context

Daly, Mary ; Bray, Rachel ; Bruckauf, Zlata ; Byrne, Jasmina ; Margaria, Alice ; Pećnik, Ninoslava ; Samms-Vaughan, Maureen
Autorske knjige, 2015.

Ovisi li učinkovitost programa „Rastimo zajedno“ o spolu i obrazovanju sudionika?

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka ; Putarek, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe

Evaluacija učinaka programa "Rastimo zajedno plus"

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2014.

RASTIMO ZAJEDNO PLUS - program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju (priručnik za voditelje)

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka ; Ljubešić, Marta ; Jeić, Minja ; Pribela Hodap, Sonja ; Grubić, Marina
Autorske knjige, 2014.

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Evaluacija učinaka programa radionica s roditeljima 'Rastimo zajedno PLUS'

Pećnik, Ninoslava ; Ljubešić, Marta ; Pribela Hodap, Sonja ; Starc, Branka ; Jeić, Minja ; Grubić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu - Tim oko obitelji: zabluda ili stvarnost?

Evaluacija učinaka programa radionica s roditeljima 'Rastimo zajedno PLUS'

Pećnik, N., Ljubešić, M., Pribela-Hodap, S., Starc, B., Jeić, M., Grubić, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu -

Dostupnost i korištenje usluga podrške roditeljstvu te usluga za djecu rane dobi.

Pećnik, Ninoslava ; Pribela-Hodap, Sonja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Resursi za roditeljstvo u razdoblju ranog razvoja djeteta

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Stručna podrška u rješavanju roditeljskih pitanja

Pećnik, Ninoslava ; Pribela-Hodap, Sonja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditelji u socijalnom okruženju

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: perspektiva davatelja usluga

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Doživljaj roditeljstva u razdoblju ranog djetinjstva

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Preventing child abuse and neglect with parents of young children in Croatia

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Dostupnost i korištenje usluga zdravstvene skrbi za majku i dijete

Grgurić, Josip ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditeljska skrb kod poroda, dojenja i dohrane

Grgurić, Josip ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Preventing child abuse and neglect with parents of young children in Croatia

Pecnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th ISPCAN European conference on child abuse and neglect

Uvjerenja o traženju stručne pomoći u roditeljstvu

Pećnik, Ninoslava ; Pribela-Hodap, Sonja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Roditeljske razvojno poželjne i razvojno nepoželjne interakcije s djecom najmlađe dobi

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2013.

Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: perspektiva predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike?

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Radionice s roditeljima najmlađe djece ‘Rastimo zajedno’ u obiteljskim centrima

Pećnik, Ninoslava ; Lugović, Gina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

ODREĐENJE ODGOVORNOG RODITELJSTVA, ANALIZA MJERA RANE POMOĆI U SUOČAVANJU S ČIMBENICIMA RIZIKA I PRIJEDLOZI NOVIH PREVENTIVNO-SAVJETODAVNIH OBLIKA POMOĆI OBITELJIMA U RIZIKU

Pećnik, Ninoslava ; Ferić, Martina
, 2011.

Učinci i izazovi provedbe Programa 'Rastimo zajedno' u dječjim vrtićima

Rusijan LJuština, Vesna ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Does social workers’ personal experience with violence in the family relate to their professional responses, and how?

Pećnik, Ninoslava ; Bezenšek-Lalić, Olga
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development and Validation

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Adolescent’s personality and disclosure to parents

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

'Growing-Up Together' Workshops With Parents of Young Children

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Children's views on (the legal ban of) corporal punishment

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Roditelji i djeca na pragu adolescencije:pogled iz tri kuta, izazovi i podrška

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Autorske knjige, 2011.

Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi

Pećnik, Ninoslava ; Radočaj, Tanja ; Tokić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Parental Behaviors Related to Adolescents' Self-Disclosure : Adolescents' Views

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Parenting in the Best Interests of the Child and Support to Parents of the Youngest Children

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Autorske knjige, 2010.

Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Autorske knjige, 2010.

Rastimo zajedno program radionica za roditelje najmlađe djece: Priručnik za voditelje

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Autorske knjige, 2010.

Stavovi prema samohranom roditeljstvu

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Radionice za roditelje 'Rastimo zajedno': Iskustva roditelja i voditelja

Starc, Branka ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
2. hrvatski kongres primijenjene psihologije 'Zaštita zdravlja djece i mladih'

Radionice za roditelje 'Rastimo zajedno': Evaluacija ishoda pilot projekta

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
2. hrvatski kongres primijenjene psihologije 'Zaštita zdravlja djece i mladih'

Podrška osjetljivom i poticajnom roditeljstvu djeci u najranijoj dobi – Doprinos patronažne sestre

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
IV simpozij patronažnih sestara

Validacija skale percipiranog roditeljskog ponašanja u kontekstu samootkrivanja adolescenata

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
II.hrvatski kongres primjenjene psihologije

Načela roditeljstva i podrške roditeljstvu u preporukama Vijeća Europe

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
2. kongres primijenjene psihologije

Uvjerenja o ispravnim roditeljskim postupcima prema malom djetetu

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
19. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Prema viziji roditeljstva u najboljem interesu djeteta

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2008.

Suvremeni pogledi na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Defining and Supporting Positive Parenting in European Societies: The Council of Europe’ s Contribution

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
The Fifth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect: Child Neglect: Needs-Obligations-

Self-disclosure to parents: Adolescents' views

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th European Conference on Positive Psychology

Personal wounds – a burden or a resource for future professional helpers?

Urbanc, Kristina ; Pećnik ; Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Third Congress of Social Work: Social Work for Equal Opportunities

Što odgajatelji, učitelji i pedagpzi trebaju znati o međugeneracijskom prijenosu nasilnog ponašanja

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Nasilje i nasilno ponašanje u školi, vrtiću, učeničkom domu

Private history of family violence and professional responses to child and wife abuse

Pećnik, Ninoslava ; Bezensek-Lalic, Olga
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Roditeljstvo u prve tri godine

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
XIX Simpozij socijalne pedijatrije: Prve tri su najvažnije

Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia

Brunnberg, Elinor ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Prilog odbacivanju tjelesnog kažnjavanja djece

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Bračni status, financijske teškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja

Laklija, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Sarić, Radmila
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Professionals’ characteristics, victim’ s gender and case assessments as predictors of professional judgments in child protection

Pećnik, Ninoslava ; Brunnberg, Elinor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima

Pećnik, Ninoslava ; Raboteg-Šarić, Zora
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Neke odrednice reakcija hrvatskih i švedskih socijalnih radnika na ugrožavanje djeteta u obitelji

Pećnik, Ninoslava ; Brunnberg, Elinor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
I. Simpozij socijalnih radnika "Uloga socijalnog rada u zaštiti djece"

Primjena vinjeta u istraživanju reakcija stručnjaka na zlostavljanje djece

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Metodologijski pristupi i razine analize u novijim socijalno-psihologijskim istraživanjima

"Inventar rizičnosti za zlostavljanje djeteta":Prikaz instrumenta i njegove validacije u Hrvatskoj

Pećnik, Ninoslava
Stručni radovi, 2003.

Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava ; Josipović, Vedrana
Autorske knjige, 2003.

Zadovoljstvo samohranih roditelja podrškom socijalnih službi

Pećnik, Ninoslava ; Raboteg-Šarić, Zora
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Prva hrvatska konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem - Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku

Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava ; Josipović, Vedrana
, 2003.

Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Međunarodni dan obitelji

Single parent and two-parent families: Attitudes towards single parenthood and perceived social support

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava ; Josipović, Vedrana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XIth European Conference on Developmental Psychology

Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece

Pećnik, Ninoslava
Autorske knjige, 2003.

Kako znanstvene spoznaje o uzrocima i korelatima zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji pretočiti u djelotvornu praksu?

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2001.

Toward an integrated framework for understanding intergenerational transmission of child abuse

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
VIII. European Conference on Child Abuse and Neglect: Improving Child Protection Policies and Practices

Međugeneracijski prijenos tjelesnog zlostavljanja djece

Pećnik, Ninoslava
Doktorske disertacije, 2001.

Prilog prevenciji međugeneracijskog prijenosa zlostavljanja djece u obitelji

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2001.

Kako znanstvene spoznaje o uzrocima i korelatima zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji pretočiti u djelotvornu praksu

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
Okrugli stol Nasilje nad djecom u obitelji - preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa žrtvama

Teorijski pristupi objašnjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Fenomenologija i etiologija zlostavljanja djece u obitelji

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Pravo djeteta na zaštitu od nasilja

Kognitivne procjene i suočavanje sa zlostavljanjem u djetinjstvu kao čimbenici rizika i zaštite

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2000.

Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece u obitelji

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Training for Psycho-Social Work With Refugee and Displaced Women

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 1997.

Psycho-social Assistance to Refugee and Displaced Women in Croatia

Pećnik, Ninoslava ; Miškulin, Mira
Stručni radovi, 1996.

Fizičko zlostavljanje na razmeđu zlostavljanja djece i društveno prihvaćenog roditeljskog kažnjavanja

Pećnik, Ninoslava
Stručni radovi, 1996.

The Child Abuse Potential Inventory-Cross-validation in Croatia

Pećnik, Ninoslava ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Sukobi i strategije njihova rješavanja

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji

Ajduković, Marina ; Pečnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

An analysis of differences between maltreating and general population parents in Croatia

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1994.
Violence in the family

Nenasilno rješavanje sukoba

Ajduković, Marina ; Pećnik, Ninoslava
Autorske knjige, 1993.

The influence of displacement on the relation of mothers to their children accomodated in host family

Ajduković, Marina ; Miljević, Renata ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.