11. 1. 2019. u 09:46

dr. sc. Marko Bratković

 

održat će pred nastavnicima i studentima nastupno predavanje s naslovom

 

Postupak u sporovima male vrijednosti

 

                Nastupno predavanje će se održati u četvrtak, 17. siječnja 2019. u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, dvorana IV / II. kat.

Biserka Salar
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana