11. 5. 2012. u 12:22
Uređeno: 5. 6. 2012. u 08:04
Upravljanje kvalitetom na Pravnom fakultetu u Zagrebu obuhvaća niz mjera i aktivnosti usmjerenih na izgradnju instrumenata i mehanizama za promicanje i osiguravanje najviše razine kvalitete u nastavi, znanstveno-istraživačkom radu, te stručnim i administrativnim djelatnostima. Razvijanje i unaprjeđivanje kulture kvalitete jedan je od prioriteta razvoja kojim se nastoji osigurati najbolji mogući rezultat nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada na zadovoljstvo svih dionika (studenata, zaposlenih, vanjskih dionika) i s pozitivnim učinkom na razvoj društva u cjelini, a kojeg Pravni fakultet već tradicionalno njeguje.
 
Sustav osiguravanja kvalitete kao mehanizam upravljanja kvalitetom uspostavlja se i djeluje u skladu sa zakonom, aktima Sveučilišta u Zagrebu, drugim propisima te europskim standardima i smjernicama u području upravljanja kvalitetom.  
 
Osnovna načela na kojima se temelji uključuju načelo javnog interesa, poticanje izvrsnosti i inovacije, efikasnosti, transparentnosti te promicanja kulture kvalitete, odgovornosti i suradnje.
 
U skladu s europskim smjernicama i domaćim propisima, područja osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu u Zagrebu su:
1. Pravila i postupci osiguravanja kvalitete Fakulteta;
2. Primjena sustava u svim razinama vanjske i unutarnje provjere kvalitete;
3. Studijski programi;
4. Nastavnički rad i ocjenjivanje nastavnika;
5. Studentski rad i ocjenjivanje studenata;
6. Resursi za učenje i potporu studentima;
7. Resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost;
8. Znanstveno-istraživačka djelatnost;
9. Stručna djelatnost;
10. Međunarodna suradnja i mobilnost;
11. Informacijski sustav Fakulteta;
12. Javnost djelovanja.
 
Za upravljanje kvalitetom na razini Fakulteta nadležni su Fakultetsko vijeće, dekan te Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. Sastav i rad Povjerenstva reguliran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu u Zagrebu kojeg je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednici 25. travnja 2012. Povjerenstvo ima devet članova, od kojih pet zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, dva predstavnika studenata te jednog predstavnika stručnih službi, dok je jedan od prodekana predsjednik Povjerenstva. Povjerenstvo za obavljanje svojih zadataka može osnivati radne skupine.
 
Članovi Povjerenstva su
1. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik 
2. prof.dr.sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika
3. prof.dr.sc. Marko Baretić
4. doc.dr.sc. Anamarija Musa
5. doc.dr.sc. Frane Staničić
6. dr.sc. Ksenija Grubišić
7. Danijel Relković, predstavnik stručnih službi
8. Antun Bilić, student poslijediplomskog studija 
9. Iva Ćorić, studentica integriranog pravnog studija
 
Osim s tijelima Fakulteta, studentskim organizacijama i vanjskim dionicima, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom u svom radu surađuje s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i njegovim Uredom za upravljanje kvalitetom te  Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, u čijem je djelokrugu osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.  
 


Kontakt:

prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom

e-mail: dcepulo@pravo.hr, tel: 4895-634

doc.dr.sc. Anamarija Musa, koordinatorica za upravljanje kvalitetom

e-mail: amusa@pravo.hr, tel: 4895-632

 
 
Poveznice:
Sveučilište u Zagrebu – Upravljanje kvalitetom
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQUA)
Anamarija Musa
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana