19. 9. 2012. u 08:34
U skladu s propisima i dobrom praksom upravljanja kvalitetom na visokim učilištima u Europi i Republici Hrvatskoj, a posebno na Sveučilištu u Zagrebu, kao i Planom aktivnosti Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu za ak.godinu 2011/2012, Pravni fakultet u sklopu izgradnje svog sustava upravljanja kvalitetom organizira okrugli stol pod nazivom 'Upravljanje kvalitetom na Pravnom fakultetu u Zagrebu: razvoj sustava i dobre prakse u skladu s europskim i domaćim standardima'.
Svrha događaja je upoznati unutarnje i vanjske dionike s konceptom upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom osiguravanja kvalitete u području nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, studentskog rada, informiranja javnosti te stručnih službi Fakulteta, kao i dobiti preporuke i mišljenja u svrhu postizanja što većeg stupnja kvalitete rada Fakulteta.
Okrugli stol će se održati u četvrtak, 20. rujna 2012. od 10.00 do 12.00 sati, u vijećnici Pravnog fakulteta, II. kat, Trg maršala Tita 14.
Okrugli stol je otvoren za sve unutarnje (studenti i zaposlenici - nastavnici, suradnici, djelatnici u stručnim službama) i vanjske dionike (poslodavci, stručne udruge, alumni udruge)
Anamarija Musa
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana