Knjižara pravnog fakulteta - Izdanja Narodnih novina

Cjenik izdanja Narodnih novina s popustom 25%

 

 

Autor i Naslov

Puna cijena Cijena s popustom

Englesko-hrvatski RJEČNIK pravnog naziva       (DunjaM.Vićan)

      novo

180,00kuna 135,00 kuna
English for tax professionals (M.J.Čubrić) 120,00 kuna  90,00 kuna

EUROPSKO obiteljsko pravo, (grupa autora

 

327,00 kuna

245,25 kuna
(Jelčić,Lončarić-Horvat,Šimović,Arbutina,Mijatović )Financijsko pravo i financijska znanost      RASPRODANO 430,00 kuna 322,50 kuna
GLOBALIZACIJA,DRŽAVNA SUVREMENOST I MEDUNARODNI ODNOSI   (Ivan Šimonović) 200,00 kuna 150,00 kuna

GPP. SUDSKE odluke i sudska nagodba IX.knjiga M.Dika

 

468,00 kuna 351,00 kuna

GPP.Pravni lijekovi X knjiga(Mihajlo Dika

 

447,00 kuna 335,25 kuna

GPP. Stranke, njihovi zastupnicii treći u

parničnom postupku IV knjiga (M. Dika)   STIGAO DOTISAK

284,00 kuna 213,00 kuna
"GPP"  Utvrđivanje činjenica (M.Dika)      Novo 496,00 kuna 372,00 kuna

GPP. Parnične radnje V kjniga (M.Dika)

 

317,00 kuna 237,75 kuna
GPP.  Tužba VI knjiga ( M.Dika)      STIGAO DOTISAK 394,00 kuna 295,50 kuna

Građansko parnično procesno pravo

(Mihajlo Dika)                           (RASPRODANO)

630,00 kuna 472,50 kuna
Građansko ovršno pravo I.knjiga (M.Dika)                               RASPRODANO 640,00 kuna 480,00 kuna
Hrvatski fiskalni sustav (J.Šimović,H.Arbutina,N.Mijatović,T.Rogić -Lugarić,S.Cindori)     RASPRODANA NAKLADA 389,00 kuna 291,75 kuna

Hrvatsko arbitražno pravo (Siniša Triva,Alan Uzelac)

 

400,00 kuna 300,00 kuna
KAZNENI ZAKON iz 2011.Kazneni zakon iz 1997.   R.Marijan                          2013g.  NEMA VIŠE 195,00 kuna 146,25 kuna

Kazneno procesno pravo-Udžbenik za visoke škole  studeni 2016g.

(G.Tomašević,D.Krapac,S.Gluščić)     III izm.i dop.izd.

265,00 kuna 198,75 kuna

KOMENTAR kaznenog zakona( K.Turković,P.Novoselec,V.Grozdanić,

A.Kurtović Mišić,D.Derenčinović,I.Bojanioć,M.Munivrana Vajda,M.Mrčela,S.Nola,S.Roksandić Vidlička,D.Tripalo,A.Maršavelski

RASPRODANA NAKLADA

172,00 kuna 129,00 kuna

Komentar zakona o odgovornosti pravnih

osoba za kaznena djela (Zlata Đurđević)    RASPRODANO

102,00 kuna 76,50 kuna
KOMENTAR zakona O OBVEZNIM ODNOSIMA         695,00  kuna 521,25 kuna

Komentar zakona o postupku oduzimanja imovinske

koristi  ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Elizabeta Ivičević Karas

180,00 kuna 135,00 kuna

KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA     

F.staničić,B.Britvić, B.Horvat

 

295,00 kuna 221,25 kuna

Međunarodna kaznenopravna pomoć (D. Krapac)

 

418,00 kuna 313,50 kuna

MEĐUNARODNO Kazneno procesno pravo

(oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima)

D.Krapac                        2012g.

240,00 kuna 180,00 kuna

Međunarodno privatno pravo V-izm. izd.

(Krešimir Sajko)

317,00 kuna 237,75 kuna
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO zbirka odluka suda europske unije              NOVO 295,00 kuna 221,25 kuna

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO zbirka

unutarnjih eurpskih i međunarodnih propisa

D.Babić, C.Jessel Holst           RASPRODANO

350,00 kuna 255,00 kuna

 OBITELJSKO PRAVO (M.Alinčić,D.Hrabar,D.Jakovac-Lozić,A.Korać-Graovac)

STIGAO REPRINT KNJIGE

206,00 kuna 154,50 kuna

Osnove međunarodnog poreznog prava

O.Lončarić-Horvat,H.Arbutina

290,00 kuna 217,50 kuna
OSNOVE POREZNOG PRAVA- Hrvoje Arbutina,Tereza Rogić Lugarić 190,00 kuna

142,50 kuna

 

opći PRAVNI RJEČNIK -Martina Vidaković Mukić II izm.i dop.izd. 610,00 kuna 457,50 kuna

OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE      

                                                                          

(III.izmj. i dop. izd. T. Ćapeta , S. Rodin)

197,00 kuna 147,75 kuna

PENITENCIJALNO

PRAVO       Elizabeta Ivičević Karas  

155,00 kuna 116,25 kuna
POLICIJSKO UPRAVNO pravo  (Frane Stanić )       NOVO 265,00,00 kuna 198,75 kuna

POSTUPAK pred TRGOVAČKIM sudovima

(trgovački statusni parnični postupci )       Slađana Aras Kramar

155,00 kuna 116,25 kuna

POSTUPAK pred ustavnim sudom RH.(Ustrojstvo i proced.elementi

ust.nadz.) D.Krapac   2014g.

240,00 kuna 180,00 kuna

POZITIVNE  OBVEZE prema europskoj konvenciji za

zaštitu ljudskih prava i  temeljnih sloboda

 

240,00 180,00 kuna

PRAVNA INFORMATIKA i pravo informacijskih tehnologija

Dražen Dragičević                                        

390,00 292,50 kuna

Pravo međunarodnih organizacija

(Davorin Lapaš)           RASPRODANA

240,00 kuna 180,00 kuna
PRAVO JAVNE NABAVE   M.Turudić   NOVO 185,00 kuna 138,75 kuna

PREKRŠAJNO PRAVO-Opći dio (P.Veić,

S.Gluščić)   2013g.  II izm.i dop. izd.

239,00 kuna 179,25 kuna
PREKRŠAJNI ZAKON  M.Rašo, D.Kovačević 120,00 kuna 90,00 kuna

PREDHODNI POSTUPAK U PRAVU  EU.-Suradnja nacionalnih sudova s europskim sudom

T.Ćapeta,I.Goldner Lang,T.Perišin,S.Rodin

 

250,00 kuna 187,50 kuna

(Gavella,Belaj,)

NASLJEDNO PRAVO III-bit. izm. i dop. izd.

 

474,00 kuna 355,50 kuna

Alinčić i sur.: Komentar obiteljskog zakona

nema  

Borković: Upravno pravo

nema  

Crnić-Dika: Novo nasljednopravno uređenje

nema  

(Hrabar-Korać:) Obiteljsko pravo s matičarstvom                 RASPRODANO

120,00 kuna 90,00 kuna

Krapac: Kazneno procesno pravo- INSTITUCIJE   VII.neizmjenjeno izd.             

250,00 kuna 187,50 kuna

 KPP –PRIMJEROVNIK   VI.izm i dop izd.  

                                                         

242,00 kuna

181,50 kuna

GRAĐANSKO PRAVO XIV.izmjenjeno i dop. izd. Vedriš,Klarić   2014g 

395,00 kuna 296,25, kuna

 

Reforma Europske unije-Lisabonski ugovor

T.Ćapeta,Z.Đurđević,I.Goldner-Lang,D.Lapaš,M.Matija,T.Perišin,R.Podolnjak,S.Rodin,,

g.Selanec,S.Vasiljević          RASPRODANO

329,00 kuna 246,75 kuna

Gavella,Josipović,Gliha,Belaj,Stipković

STVARNO PRAVO (komplet)

 STIGAO REPRINT

610,00 kuna 457,50 kuna

N.Gavela i grupa autora.

 STVARNO PRAVO (sv. 3) Posebna pravna uređenja

                     RASPRODANO

378,00 kuna 283,50 kuna
STEČAJNI ZAKON         (  M.DIKA     2015g) 170,00 kn. 127,50 kn.
SVJEDOCI U KAZNENOM POSTUPKU - Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja   M. Mrčela 262,00 kuna 196,50 kuna
Ustav Republike Hrvatske ( 2010g)    RASPRODANO

69,00 kuna

51,75 kuna

 

USTAVNO UREĐENJE EUROPSKE HRVATSKE 2013g     (B.Smerdel, )

371,00 kuna 278,25 kuna

Uvod u obiteljsko pravo (M.Alinčić,D.Hrabar,A.Korać)

                 NEMA

100,00 kuna 75,00 kuna

OBITELJSKI ZAKON    III- izm. i dop. izd. 2013g

                 NEMA

275,00 kuna 206,25 kuna

OVRŠNI ZAKON                    ( M.Dika)  2014 III-izm.i dop.izd.

185,00 ku

 

138,75 kuna

 

ZAKON o kaznenom postupku (I drugi izvori kaznenog postupovnog prava)   NEMA

427,00 kuna 320,25 kuna

Zakon o mirovinskom osiguranju

NEMA VIŠE

80,00 kuna 60,00 kuna

Zakon o nasljeđivanju  2016g (pročišćeni tekst-kazalo pojmova-prilozi)

 75,00  kuna 56,25  kuna

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA IV.izd. 2018g.    P.Klarić

185,00 kuna 138,75 kuna

Zakon o općem upravnom postupku   D.Medvedović 2013g.

 

175,00 kuna

 

131,25 kuna

 

Zakon o parničnom postupku Zakon o ArbitražiXXIII.izd. 2011g.

S.Triva,M.Dika        NEMA

180,00 kuna 135,00 kuna

ZAKON o RADU-   red.proč.tekst-kazalo pojm.-pod.zakon.prop. za prov.zakona

                NOVO

75,00.kuna 56,25 kuna
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA  red.proč.tekst zak. kazalo pojmova 2017g. 105,00 kuna  78,75 kuna

Zakon o vlasništvu.Zakon o zemljišnim knjigama   P.Klarić    2014g.

 

125,00 kuna 93,75 kuna

ZBIRKA ZAKONA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

 ured:Zlata Đurđević,  I.Josipović,E.Ivičević Karas,M.Bonačić,Z.Burić

     NOVIJE

260,00 kuna

 (pop.52,70%)=122,98  kuna

ZAŠTITA POTROŠAČA OD NEPOŠTENIH UGOVORNIH ODREDBI

  Načela i standardi zaštite u odlukama suda europske unije

          ( T.Josipović)           NOVO

410,00 kuna 307,50 kuna

Sokol i sur.: Njemački za pravnike   

180,00 kuna 135,00 kuna

Vićan,Pavić,Smerdel;  Engleski za pravnike  XVII izd.(  nema više)

245,00 kuna 183,75 kuna
ENGLISH FOR THE LEGAL PROFESSION L.Sočanec,M.Matijašević,M.Javornik Čubrić,S.Husinec,I.Horvatić Bilić 185,00 kuna

138,75 kuna

 

 

Knjige se mogu nabaviti u knjižari Fakulteta u zgradi na Trgu maršala Tita 3. Navedene cijene važe za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu uz predočenje indeksa ili iksice.
Broj žiro računa: 2360000-1101264729.

 Zagreb  07.11. 2018g.


Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana