Izdanja pravnog fakulteta u Zagrebu

 

NAZIV IZDANJA AUTOR GOD.izd. CIJENA

 

     
AGENCIJSKI model javne uprave Anamarija Musa 2014 280,00

 

     

Atenske demokratske institucije i njihov odraz

na socijalne pojave

Zrinka Erent-Sunko 2007. 120,00

     AZIL       

Pravni institucionalni aspekti

Goranka Lalić Novak 2016 265,00
Bračni ugovor Irena Majstorović 2005. 165.00

BALKAN KRIMINOLOGIJA

Mapping the Criminological Landscape of the Balkans

Anna-Maria Getoš Kalac

i ostali...

2015 230,00
             
       

Deutsch fur Sozialarbeiter

Njemački za soc. radnike

Snježana Husinec 2011

100,00

DIPLOMACIJA kao državna

sližba

Zoran Pičuljan 2007 135,00

Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanj

kriminala

Željko Horvatić 2001.  95,00
Dokazno pravo u kaznenom postupku Mirjan Damaška 2001. 50.00
DRŽAVA I DRŽAVNA UPRAVA Eugen Pusić 2007 150,00
DRŽAVA I PRAVNI SUSTAV Berislav Perić                     ( pretisak 2009) 1994 150,00

Ekonomska politika u R.H.

(Ideje o ekonomskoj politici)

M.VedrišU.Dujšin u suradnji s R.Šimić-Banović,N.Bančić

     Ne u komisionu prodaju

2012  100,00
Engleski kazneni postupak Davor Krapac 1995. 80.00
English for social workers Javornik-Čubrić, M.Vićan 2005. 70.00
EUROPEIZACIJA hrvatske javne uprave urednik: Ivan Koprić       2015 250,00
Europsko privatno pravo Gavella, Alinčić, Hrabar, Gliha, Korać,  i ostali..  (RASPRODANO) 2002 150,00
Europsko prometno pravo

N.Radionov,T.Ćapeta,J.Marin,B.Bulum,A.Kumpan,N.Popović

I.Savić

2011 350,00
FINANCIRANJE VELIKIH GRADOVA Tereza Rogić Lugarić 2012 150,00
Fiskalni sustav i fiskalna politika EU

J.Šimović i H.Šimović      Rasprodana naklada

2006. 190.00
Francuski za studente prava

Radmila Šporer

 

2005. 100.00
Godišnjak tribine kluba pravnika   2002. 70.00
Godišnjak tribine kluba pravnika   2004. 70.00
Godišnjak tribine kluba pravnika   2005 70,00

Harmonizacija i unifikacija Europ.Obitelj.

prava

Irena Majstorović 2009 150,00
HRESTOMATIJA HRVATSKOG medicinskog prava Ksenija Turković,Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski 2016 439,00

 

     

 

  .  

 

  .  

 

     

 

     
Hrestomatija-Hrvatskoga obiteljskog prava Grupa autora obitelj. pr. 2010 200,00

Hrvati u BIH.-Ustavni položaj, kulturni razvoj

i nacionalni indentitet

Grupa autora, a urednik: Ivan Markešić 2010 150,00
Hrvatska - Kako sada dalje? Kregar, Flego, Ravlić 2008. 100,00

Hrvatska pravna povijest u

europskom kontekstu

II neizmjenjeno izdanje

Dalibor Čepulo, 2016 139.00
Hrvatski nacionalni indentitet u globalizirajućem svijetu urednici: Neven Budak,Vjeran Katunarić 2010 120,00
INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU ur. Kristina Urbanc- ( skupina autora) 2015 200,00

INTERNATIONAL TERRORISM:

THE FUTURE UNCHAINED?

Steven W. Becker & Davor Derenčinović   NEMA VIŠE 2008 150,00

I

     
Izgradnja institucija: Etika i korupcija J.Kregar,D.Sekulić,S.Ravlić,Z.Malenica,R.Jeknić,A.Petričušić 2010  100,00
Javna uprava - Nastavni materijali Grupa autora    Došlo par komada  (Ne u komis.prod) 2006. 100.00
    .  
Javna uprava i društvena teorija Eugen Pusić 2007 200,00
Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju Zvonimir Šeparović 2003. 120.00
       

KAZNENO PRAVO opći dio I

 - kazneno pravo i kazneni zakon

    

 Ž.Horvatić, D.Derenčinović, L.Cvitanović 2016 149,00
Kazneno pravo - Opći dio 1. Željko Horvatić 2003. 150.00
       
korupcije Davor Derenčinović 2005. 80.00
Latinski za pravnike Jovanović, Tvrtković 2003. 200.00

LIBER AMICORUM-N.Gavela

Građansko pravo u razvoju

Grupa autora 2007 250,00

LIBER AMICORUM Zvonimir Šeparović

Od kaznenog prava do viktimologije

Grupa autora 2009 100,00
LJUDSKA prava-Uvod u studij

J.Kreger,Đ.Gardašević,V.Gotovac,I.Jelić,M.Jurić,L.Ofak,A.Petričušić,G.Selanec

F.Stanišić

2014 100,00
       
Međunarodno javno pravo - Izbor dokumenata Lapaš, M.Šošić 2005. 300.00
Međunarodnopravna odgovornost države Maja Seršić 2007 110,00
Međunarodno-pravna zaštita morskog okoliša Maja Seršić 2003. 160.00

METODE SOCIJALNOG

rada s osobama s invaliditetom

Z.Leutar,S.Hlupić,J.Vladić,M.Čaljkušić 2015 150,00

Metodična uputa u sudbeni postupak po

običajnom pravu

Ivan Kitonić 2003 500,00
MIROVINSKI SUSTAVI Ivana Vukorepa 2012 180,00

MISCELLANEA MARITIMA

.MATERIAE NOXIOSAE.

Aleksandar Bravar 2007 150,00

Nikola Škrlec Lomnički

1729-1799       sv.1

Nikola Š. Lomnički 1999 200,00
       
Mlađe osopbe u kaznenom pravu Ante Carić 2002. 100.00

NAČELO RAZMJERNOSTI u praksi u Europskih sudova i Hrvatskog Ustavog suda  (s posebnim osvrtom na vlasništvo)

    ( Bib.dizertac).

Snježana Bagić 2016 239,00
Novi obzori u suvremenog terorizma i antiterorizma (Hrvatsko motrište) Davor Derenčinović i ostali autori.  NEMA VIŠE 2007 70,00
NJEMAČKI za porezne službenike Snježana Husinec

 2011

110,00

Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške

-KNJIŽARI IMA SAMO JOŠ 1 KOM.

Z.Leutar, J.Ogresta, M. Milić Babić 2008 70,00

OBRAZOVANJE I STATUS KNJIŽNJIČARA

U HRVATSKOJ DO UVOĐENJA STUDIJA

  (Rasprodana naklada)

 Ksenija Švenda-Radeljak

   ( bib.dizerrtacije)

2018 239,00

Obiteljskopravni status osoba lišenih poslovne

sposobnosti

Ivana Milaas 2005 150,00

 

     

 

     
Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava Grupa autora iz građ.pr. 2008 100,00

 

     

 

     
Ogledi o ekonomiji i ekonomskoj politici Uroš Dujšin 2004. 100.00
    .  
       
OPOREZIVANJE multinacionalnih korporacija Jasna Bogovac       2014 120,00
Oporezivanje imovine Nikola Mijatović 2004. 100.00
Oporezivanje prometa Nikola Mijatović 2005. 180.00

Osnove prava društava (8. izmj.i dop. izdanj.)

    NOVO

Siniša Petrović, Petar Ceronja

 

2018 179,00

 

     

 

     
Osnove radnog prava Anton Ravnić 2004. 350.00
Osobna prava 1. Nikola Gavella 2000. 100.00
Penologija u socijalnom radu Mladen Knežević 2008 180,00
PERSPEKTIVE antidiskriminacijskog prava Željko Potočnjak,Ivana Grgurev, Andrea Grgić, 2014  90,00

Politička ekonomija

 RASPRODANA NAKLADA

Stjenko Vranjican 2009 220,00

POSEBNI DIO KAZNENOG  PRAVA

Prvo izdanje  < NOVO<

ur.: Davor Derenčinović, L.Cvitanović, M.Munivrana Vajda,

K.Turković, M. Dragičević Prtenjača,A.Maršavelski, S.Roksandić Vildička

2018 299.00

Povijest Hrvatske države i prava

(razdoblje od 18 do 20. stoljeća)

Neda Engelsfeld 2006 250,00
PRAVA DJECE-Multidisciplinarni pristup Dubravka Hrabar 2016 239,00
Prava građana i moderne institucije Dalibor Čepulo 2003. 120.00
Pravni aspekti u učenjima antičke retorike Vesna Radovčić 2004. 70.00
Pravni položaj žene kroz povijest i      
suvremeno europsko obiteljsko pravo Zrinka Erent-Sunko 2004. 70.00
Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih Ivana Milas Klarić 2010 150,00

I

  .  

PRAVO NA TUŽBU,

prilog učenju o ulozi procesa u ost.prav. por.

Mihajlo Dika  (drugo neuizmjenjeno izdanje) 2014. 100.00
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

VlatkaButorac Malnar,Jasminka Pecetić Kaufman

Siniša Petrović

2013 200,00

PRESUDE, za ljudska prava protiv

RH. u kaznenim predmetima

 

D.Krapac,Z.Đurđević,E.Ivičević Karas,M.Bonačić,Z.Burić 2013 180,00

Primjena federalnog načela i pouke

ustavne reforme  1971

Grupa autora, - urednik: Branko Smerdel 2007 120,00

LIBER CASUUM  

PRIRUČNIK za vježbe iz

RIMSKOG OBVEZNOG

prava           

 

Tomislav Karlović 2017 84,00
Privremene mjere zaustavljanja broda Jasenko Marin 2003. 120.00

PROSEKJUTING SIRIUS

ECONOMIC CRIMES AS

INTERNATIONAL CRIMES

Sunčana Roksandić Vidička 2018 184,00
Prvi Zagrebačko-Skopski pravni kolokvij   2001. 50.00
RAD U HRVATSKOJ-Pred izazovima budućnosti Grupa autora, ured:V.Franičević,V.Puljiz 2009 100,00
RADNI odnosi državnih službenika          Željko Potočnjak 2013 80,00

 

     
       
Responsibility for war crimes Ivo Josipović 2005. 200.00
    .  

RIMSKO PRAVO

 

Marijan Horvat           2017 179,00

 

     
       
Sankcija u međunarodnom pravu Davorin Lapaš 2004. 200.00
Sociologija uprave Josip Kregar 2014 120,00

Spomenica pravnog fakulteta

P.F.Z. 1776-1996

knjiga četvrta

 

1997

150,00

 

     
STATUT PAŠKE OPĆINE ured. D. Čepulo 2011 250,00
Struktura prava Berislav Perić                     (pretisak2009) 1994 150,00
Studijski program Pravnog fakulteta u Zagrebu   2005. 80.00
Stvarnopravna uređenja tranzicijskih zemalja -stanje i perspektive- Tatjana Josipović 2009 150,00
Sustav sprječavanja pranja novca Sonja Cindori 2010  100,00
Suvremene francuski parlamentarizam Biljana Kostadinov 2004. 150.00

TEORIJA SOCIJALNOG

rada

Knežević-Miljenović-Branica 2013 200,00
Teorijske osnove građanskog prava Nikola Gavella 2005. 150.00
Teret dokazivanja Alan Uzelac 2003. 160.00
The law of the sea Budislav Vukas   220.00

TRŽIŠNI REGULATORI

Quo vaditis?

 Nikola Popović     2015 100,00
Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem Jasenko Marin 2005. 80.00
Upravljanje sveučilištem-Zbornik radova Grupa autora (seminar u Begovu Razdoblju) 2007 50,00

 

     

UPRAVNA ZNANOST-Javna uprava u suvremen. europ.kon.

 

Ivan Koprić,G.Marčetić,A.Musa,V.Đulabić,G.Lalić Novak 2016 160,00
Upravna znanost Robert Blažević 2010 200,00

 

     

 

Davorin Eržišnik    
Uvod u gospodarsko kazneno pravo Petar Novoselec 2009 100,00
       
Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava Davor Derenčinović,Anna Maria Getoš 2008 130,00
UVOD U POLITIČKU ZNANOST  Slaven Ravlić ,Dario Čepo 2014 130,00
UVOD U SOCIOLOGIJU J.Kregar,D.Sekulić,S.Ravlić,S.Zrinščak,K.Grubišić,A.Petričušić 2014 270,00
UZDRŽAVANJE DJECE Sudski alimentacijski postup. u domać. i pored. pravu Slađana Aras 2013 150,00

 

     

 

     
Zbornik pravnog fakulteta br.5.   2003 120.00

Narudžbe slati na gore navedeni broj fax-a. Za odobravanje rabata u veleprodaji potrebno je sklopiti
ugovor  sa  Pravnim  fakultetom u Zagrebu.  Za  sklapanje  ugovora  nadležan  je  tajnik  pravnog  fakulteta
g. Stjepan Lice, dipl.iur.  ( tel: 4564-302. ).
 

U Zagrebu 05.11.2018g..


Izdanja Pravnog fakulteta
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana