Prikaz od A - H

R.br.

Naziv publikacije

Autor publikacije

Nakladnik

God. izd.

Cijena

Napomena

1. AGENCIJE u Hrvatskoj I.Koprić,A.Musa,V.Đulabić Institut za javnu upravu 2013 70,00  
2. AGENCIJSKI model javne uprave Anamarija Musa Pravni fak. Studij. cent.za jav.upr. i jav.finan..Suvrem jav. uprava 2014 280,00  

3

Arbitraža i alternativno rješavanje sporova

 

 

Hrvatska gospodarska komora

2003.

100,00

 
4

Arhivistika -

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Davorin Eržišnik

Pravni fakultet

2002.

20.00

 
5.  Atenske demok.institu.i  njihov odraz na soc. pojave  Zrinka Erent-Sunko Pravni fakultet  2007 120,00  

6.

Autorsko pravo

(RASPRODANO)

Ivan Henneberg

Informator

2001

208.00

 
 

        AZIL            

Pravni institucionalni aspekti

Goranka Lalić Novak

-Pravni fakultet

-Stud. cent. za javn.uprav. i jav. financ.

-Suvremena javna uprava

2016 265,00

popust za studente PFZ

20%

7.

BALKAN CRIMINOLOGY

Mapping the Criminological Landscape of the Balkans

Anna-M.Getoš Kalac ,H.-J.Albrecht, M.Kilchling

MaxPl.Institut

Duncker&Humblot

2015

 

230,00  

8.

Bračni ugovor

Irena Majstorović

Pravni fakultet

2005.

165.00

POPUST ZA STUDENTE PFZ

   50%

 

ČISTA teorija prava

(Uvod u problematiku pravne znanosti)

H.Kelsen,   prevod;K.Miladinov

  

Naklada Breza 2012 140,00 popust za studente PFZ. 25%
9. Daytonski sporazum sv.1 priredio: Božidar Bakotić    (RASPRODANA NAKLADA) Pravni fakultet 1998 100,00  
10. Daytonski sporazum sv. 2 priredio: Božidar Bakotić   (RASPRODANA NAKLADA) Pravni fakultet 1998 100,00  
11.

Deontologija profesije liječnik

Vjekoslav Miličić

Autorska naklada

1996.

131,25

 
12.

DIPLOMACIJA-kao državna služba

 

Zoran Pičuljan Pravi fakultet-Z.Pićuljan

2007

 

135,00  
13.

Dječji rad, u međunar.eu. i pored. radnom

pravu

 

Marijo Vinković TIM-press 2008 80,00  
14.

Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala

Željko Horvatić

Pravni fakultet

2001.

95.00

 
15.

Dokazno pravo u kaznenom postupku

Mirjan Damaška

Pravni fakultet

2001.

50.00

 

16.

Država i državna uprava-2007

Eugen Pusić

Pravni fakultet

2007

150.00

 
17. Država i pravni sustav (B.Perić) Berislav Perić

Informator

 Pretisak pravni fakultet

1994 150,00 (pretisak pravni fak. 2009g)
  DVADESET GODINA LOKALNE SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ I.KOPRIĆ, V. ĐULABIĆ Institut za javnu upravu 2013 70,00  
18..

Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj

(Ideje o ekonomskoj politici)

Uroš Dujšin,Mladen Vedriš u

suradnji s R.Šimić Banović,

N.Rančićem

Pravni fakultet

2012  100,00  
19.

Engleski kazneni postupak

Davor Krapac

Pravni fakultet

1995.

80.00

 
20.

Engleski za pravnike

17- izdanje

   RASPRODANA NAKLADA

 

D.M. Vićan,Z. Pavić,B.Smerdel

 

Narodne novine

 

2012 245,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
 

ENGLISH FOR THE LEGAL PROFESSION       NOVO 

(zam.za eng za prav) 

L.Sočanec,M.Marijašević,M.Javornik Čubrić,S.Husinec,

I.Horvatić Bilić

Narodne novine 2017 185,00

popust za studente PFZ.

25% 

21.

Englesko-hrvatski RJEČNIK pravnog naziva

    

DunjaM.Vićan Narodne novine 2015 180,00 popust za studente PFZ. 25%
22.

English for social workers

Marijana Javornik-Čubrić, Dunja M.Vićan

Pravni fakultet

2005.

70.00

 
23. English for tax administration study Marijana Javornik Čubrić Autorska naklada i Suvremena javna uprava 2009 28,00  
 

ENGLISHNFOR TAX PROFESSIONALS

  NOVO  (za porez.studij)

Marijana Javornik Čubrić Narodne novine 2018 120,00

popust za studente PFZ.

   25%

 

ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI

  

J.Kregar, G.Marčetić, K.Grubišić Novi informator 2016 150,00 popust za studente PFZgb. 20%
 

EUROPEIZACIJA CIVILNE

zaštite u Hrvatskoj

 Anđela Huzanić Jerkov Institut za javnu upravu 2015 80,00  
24.

EUROPEIZACIJA Hrvatske javne uprave

 

  

 

urednik: Ivan Koprić

 

 

 

Pravni fakultet

Stud.cent. za jav. upravu i jav. finan. Suvremena jav.uprava

2015 250,00  
 

EUROPEIZACIJA Hrvatske LOKALNE

samouprave

urednik: Ivan Koprić Institut za javnu upravu 2018 200,00  
  EUROPEIZACIJA UPRAVNOG SUDOVANJA U HRVATSKOJ urednik: I.Koprić Institut za javnu upravu 2014 100,00  
25.

Europa na internetu

Boris Hajoš, Ana-Maria Boromisa, Irena Anđelković, Danijela Tepšić

IMO

1999.

80.00

 
26.

Europska integracija i ustavno pravo

Siniša Rodin

IMO

1997.

80.00

 
27. Europska Regulacija Profesija i Komore u  Hrvatskoj A.Musa, J.Džinić Institut za javnu upravu 2012 70,00  
28. Europski upravni prostor I.Koprić,A.Musa, G.Lalić Novak

Institut za Javnu Upravu

2012 130,00  
29. Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu Vilim Bouček Autorska naklada 2009 150,00

popust za studente 20%

P.F. Zgb..

30. Europsko obiteljsko pravo

N.Bodiroga-Vukobrat,N.Hlača,D.Hrabar,D.Jakovac-Lozić,A.Korać-Graovac,D.Lapaš,I.Majstorović,I.Medić Musa,B.Novak,H.Sikirić,V.Smokvica,S.Winkler,V.Žnidaršič

Skubic,M.Župan

 

Narodne novine 2013 327,00 Popust za studente P:F:Zgb. 25%
31.

Europsko privatno pravo

   ima još 1 knjige

Nikola Gavella, Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Aleksandra Korać,Marko Baretić, Saša Nikić

Pravni fakultet

2002.

150.00

 
32.

Europsko prometno pravo

N.Radionov,T.Ćapeta,J.Marin,

B.Bulum,A.Kumpan,N.Popović

I.Savić

Pravni fakultet 2011 350,00  
33.

Federalizam i Republikanizam

(Stvaranje američkog ustava)

Robert Podolnjak Autorska naklada

2004

 

70,00 popust za studente P.F.Zgb. 20%
34.

Financijsko pravo i financijska znanost

Božidar Jelčić, Olivera Lončarić-Horvat, Jure Šimović, Hrvoje Arbutina,Nikola Mijatović

    RASPRODANO

Narodne novine

2008

430.00

popust za studente P.F. Zgb. 25%

 

35.

Financiranje velikih gradova

Tereza Rogić Lugarić

Suvremena javna uprava

Pravni fakultet

2012 150,00  

36.

 

Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije

RASPRODANA

NAKLADA

Jure Šimović, Hrvoje Šimović

 

Pravni fakultet

 

2006 190,00  
37.

Francuski za studente prava

Radmila Šporer

Pravni fakultet

2005

100.00

 
38.

Globalizacija, državna suverenost i međunarodni odnosi

    

Ivan Šimonović  

Narodne novine

2005.

200.00

popust za studente P.F. Zgb. 25%
39.

Godišnjak tribine kluba pravnika 1.

  NEMA

ur.: Jakša Barbić

Pravni fakultet

2002.

70.00

 
40..

Godišnjak tribine kluba pravnika 3.

  NEMA

ur.: Jakša Barbić

Pravni fakultet

2004.

70.00

 
41.

Godišnjak tribine kluba pravnika 4.

  NEMA

ur.: Jakša Barbić

Pravni fakultet

2005.

70.00

 
  GRAĐANI,javna uprava i lokalna samouprava:povijerenje,suradnja,potpora

 

I.Koprić, A.Musa, T.Giljević

Institut za javnu upravu 2017 150,00  
42.

Građansko ovršno pravo (opće građansko ovršno pravo)

RASPRODANO

Mihajlo Dika Narodne novine

2007

 

640,00

popust  za studente P. F. Zgb.

25%

43.

Građansko parnično procesno pravo

 

    RASPRODANO

Siniša Triva, Mihajlo Dika

Narodne novine

2004.

630.00

popust za studente P.F. Zgb. 25%
44. "GPP" Parnične radnje V.knjiga Mihajlo Dika Narodne novine 2008  317,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
45.

"GPP"- Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku

 

Mihajlo Dika Narodne novine 2008 284,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
46.

"GPP"- Tužba

VI.- knjiga

 

Mihajlo Dika Narodne novine

 

2009

394,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
 

"GPP"- UTVRĐIVANJE ČONJENICA

        VII.knjiga

Mihajlo Dika Narodne novine 2018 496,00

popust za studente PFZ.

    25%

47. GPP. SUDSKE odluke i sudska nagodba IX.knjiga Mihajlo Dika Narodne novine 2013 468,00

popust za studente P.F.

Zgb. 25%

48. "GPP" - Pravni lijekovi  X. knjiga Mihajlo Dika Narodne novine 2010 447,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
49. (GRADO)NAČELNIK I VIJEĆE Robert Podolnjak Piprom d.o.o. 2010 100,00  
50.

GRAĐANSKO PRAVO XIV.-IZMJENJENO i dopunjeno izdanje

PetarKlarić,Martin Vedriš   

Narodne novine 2014 395,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
51. Harmonizacija i unifikacija Europskog obiteljskog prava Irena Majstorović Pravni fakultet 2009 150,00

popust za studente PFZ

  50%

  HRESTOMATIJA Hrvatskoga MEDICINSKOG prava ur.Ksenija Turković,Sunčana Roksandić Vildička,Aleksandar Maršalvelski Pravni fakultet 2016  439,00 popust za studente P.F.Zgb. 20%
52.

Hrestomatija opće povijesti prava i države 1.

Šefko Kurtović

Autorska naklada

2005.

250.00

 
53.

Hrestomatija opće povijesti prava i države 2.

Šefko Kurtović

Autorska naklada

2005.

200.00

 
54.

Hrestomatija povijesti hrvatskog prava i države 1.-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Konstantin Bastaić, Ivan Beuc, Hodimir Sirotković, Neda Engelsfeld, Nella Lonza

Pravni fakultet

1998.

70.00

 
55.

Hrestomatija povijesti hrvatskog prava i države 2.-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Bogdan Krizman, Hodimir Sirotković, Neda Engelsfeld, Dalibor Čepulo

Pravni fakultet

1998.

70.00

 
56. Hrestomatija Rimskog prava sv.1 RASPRODANA NAKLADA

Horvat,Romac,Radovčić,Apostolova,

Maršavelski,Jaramaz-Reskušić,Petrak,Smodlaka-Kotur

Pravni fakultet 1998 70,00  
57.

Hrestomatija upravne znanosti 1.-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Eugen Pusić, Milan Ramljak, Ivan Koprić, Josip Kregar, Inge Perko-Šeparović, Robert Blažević, Duško Lozina

Pravni fakultet

1998.

70.00

 
58.

Hrestomatija upravne znanosti 2.-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Eugen Pusić, Stjepan Ivanišević, Željko Pavić, Milan Ramljak, Ivan Koprić, Inge Perko-Šeparović

Pravni fakultet

1998.

70.00

 
59.

Hrestomatija upravnog prava -

  NEMA

Vinko Krišković, Ivo Krbek, Velimir Ivančević, Ivo Borković, Dragan Medvedović

Pravni fakultet

2003.

100.00

 
60. Hrestomatija -Hrvatskog i Obiteljskog prava Grupa autora, iz građanskog i obiteljskog prava Pravni fakultet  2010  200,00  
61. Hrvati u BIH: Ustavni položaj kulturni razvoj i nacionalni indentitet ur. Ivan Markešić Centar za demokraciju M.Tripalo i Pravni fakultet 2010 150,00  
62.

Hrvatska i EU: Koristi i troškovi integriranja

Višnja Samardžija, Mladen Staničić, Gorazd Nikić

IMO

2000.

80.00

 
63. Hrvatska KAKO DALJE J.Kregar,V.Puljiz,S.Ravlić

Pravni fakultet

Centar za demoklraciju i pravo M.Tripalo

2004 100,00 ima 2 kom.
64. Hrvatska kako SADA dalje ur. Josip Kregar,Gvozden Flego,Slaven Ravlić Centar za demokraciju M. Tripalo i Pravni fakultet 2080 100,00  
65.

HRVATSKA pravna povijest u europskom kontekstu

 II nizmjenjeno izdanje

Dalibor Čepulo,

Pravni fakultet

2016

139.00

popust za studente PFZgb. 20%
66.

Hrvatski fiskalni sustav

RASPRODANA NAKLADA

J.Šimović,H.Arbutina,N.Mijatović

T.Rogić Lugarić,S.Cindori

Narodne novine 2010 389.00 popust za studente P.F. Zgb. 25%

67.

 

 

Hrrvatsko Arbitražno pravo

Siniša Triva

Alan Uzelac

Narodne novine 2007 400,00 popust za studente P. F. Zgb. 25%
  15. 02. 2019g.          

 


Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana