Prikaz od R - Z
R.br. Naziv publikacije Autor publikacije Nakladnik God. izd. Cijena Napomena
             
 

RADNI ODNOSI

državnih službenika

 

Željeko Potočnjak

Prafni fakultet

Studij.centar za jav.uprav.i jav. finan.

Suvremena javna uprava

2013 80,00  
 

RAZUMJETI KAZNENU

odgovornost pravnih osoba 

 NEMA VIŠE

RASPRODANA NAKLADA

Vanja-Ivan Savić      Pravni fakultet 2013 160,00  
  Razvoj sustava azila u Hrvatskoj

Goranka Lalić Novak

  NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Suvremena javna uprava

Pravni fakultet

2010 80,00  
 

REFERENDUM NARODNE INICIJATIVE

U Hrvatskoj i Sloveniji

(Ustavnopravno uređenje,iskustva i perspektive)

Robert Podolnjak, Branko Smerdel Hrvatska udruga za ustavno pravo 2014 100,00  
  REFORMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ  Urednik ; Ivan Koprić

Pravni fakultet,Studijski centar za javnu upravu i javne financije,

INSTITUT za javnu upravu

2013 150,00  
 

Reforma Europske Unije

Lisabonski Ugovor

RASPRODANO

 

T.Ćapeta,Z.Đurđević,I.GoldnerLang,D.Lapaš,M.Mataija

T.Perišin,R.Podolnjak,S.Rodin,G.Selanec, S.Vasiljević

 

Narodne novine 2009 329,00

popust za studente P.F.

Zgb. 25%

  REFLEKSIJE O SUPERVIZIJI-Međunarodna perspektiva uredila: Marijana Ajduković

Društvo za psihološku pomoć,

Biblioteka

soc. rada

2009

 

75,00  
160 Regionalizam i regionalna politika Vedran Đulabić Autorsko izdanje,i Društveno veleučilište 2007 135,00  
161 Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas Marina Vokić Žužul Novi informator 2003

220,50

popust za studente P.F. Zgb. 20%
162.

Responsibility for war crimes

Ivo Josipović

Pravni fakultet

2005.

200.00

 
 

RETRIBUCIJA i kauzalnost

(Sosiološko istraživanje)

H.Kelsen  prevod; K.Miladinov

 ur. L.Burazin

Naklada Breza 2013 300,00 popust za studente PFZ. 25%
 

RIMSKA PRAVNA TRADICIJA i hrvatska pravna kultura

  nema više

Marko Petrak Politička kultura 2015 160,00 popust za studente PFZ. 30%
163

Rimsko pravo

 

Ante Romac     RASPRODANA NAKLADA

Pravni fakultet

2007

190.00

 
164

RIMSKO PRAVO

  stiglo

 

Marijan Horvat

Pravni fakultet

2017

179,00

popust za studente PFZ.

  20%

 

RJEČNIK RIMSKOG

PRAVA

Ante Romac Dominović 2018 299,00  
165.

Sankcija u međunarodnom pravu

Davorin Lapaš

Pravni fakultet

2004.

200.00

 
166 Seksualni delikti na štetu djece

Dalida Rittosa

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, i MUP RH. 2007 80,00  
 

SEKSUALNO nasilje(Mit. stereot.i prav.sust)

 

Ivana Radačić TIM press 2014 165,00  
 

SINTAKSA PRAVA

       

R.Guastini / prevod; Luka Burazin   II. izdanje Naklada Breza     2018 270,00

za studente PFZgb. popust

  25%

  SLOBODNO STVARANJE PRAVA

Hernann U.Katorowicz i slobodnopravni pokret

   Zoran Pokrovac 

Naklada Breza 2018 400,00

za studente PFZgb. popust

    25%

167

Smisleno učenje 2010g.

Vjekoslav Miličić

Autorska naklada

2010.

31,50

 
168

Socijalna politika

Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Zoran Šućur, Siniša Zrinščak

Autorska naklada

2005.

150.00

 
 169 Socijalna politika Hrvatske

V.Puljiz,G.Bežovan,T.Matković,Z.Šučur,

S.Zrinščak

Autorska naklada 2008 150,00  
 170 Socijalno odgovorno gospodarenje N.Bodiroga Vukobrat,S.Barić Tim-press   100,00  
  Sociologija uprave  Josip Kregar Pravni fakultet 2014 120,00  
  Spomenica pravnog fakulteta   Pravni fakultet 1997 150,00  
 

Statistika Europe 1-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Adalbert Adam Barić Pravni fakultet 2001 200,00  
171

Statistika Europe 2.-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Adalbert Adam Barić

Pravni fakultet

2002.

200.00

 
172

Statistika za studente socijalnog rada -

NEMA VIŠE I KNJIŽARI

Mladen Knežević

Pravni fakultet

2005.

165.00

 
  Statut Paške  općine urednik. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo Matica Hrvatska Pag, Pravni fakultet Zgb. 2011 250,00  
 173 Stečajni zakon

priredio:Hrvoslav Bašić, dipl.iur.

Novo

Novi informator

2017

 

80,00

popust za

studente P.F. Zgb. 20%

  STEČAJNI ZAKON Mihajlo Dika      Narodne novije 2015 170,00

popust za studenteP,F.Z.

Zgb. 25%

174

Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama

Ivan Koprić

Autorska naklada

1999.

180.00

 
 175 Struktura prava B.Perić

Informator

pretisak PFZ

2009 150,00 pretisak Pravni fakultet
176

Studije i članci iz opće povijesti prava i države 1.

Šefko Kurtović

Autorska naklada

2002.

250.00

 
177

Studije i članci iz opće povijesti prava i države 2.

Šefko Kurtović

Autorska naklada

2002.

250.00

 
178.

Studije i članci iz opće povijesti prava i države 3.

Šefko Kurtović

Autorska naklada

2002.

250.00

 
179

Studijski program pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Pravni fakultet

2005.

80.00

 
180

STVARNO PRAVO- komplet

ll.izmj. i dop. izdanje

 

N.Gavela,T.Josipović,I.Gliha,V.Belaj

Z.Stipković

Narodne novine 2007 610,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
 

Stvarno pravo (sv. 3)

posebna pravna uređenja

 NEMA

N.Gavella,H.Ernst,-v.Belaj,J.Jug,S.Nikšić,I.Gliha,

T.Josipović,N.Radionov,J.Marin,M.Baretić

 RASPRODANO

Narodne novine

2011

 

378,00 popust za studente P.F.Zgb. 25%
181 Stvarnopravna uređenja tranzicijskih zemalja-stanje i perspektive Tatjana Josipović Pravni fakultet 2009 150,00  
182

Sudovi Europske unije

Tamara Ćapeta

IMO

2002.

100.00

 
  Sustav sprječavanja pranja novca Sonja Cindori Pravni fakultet 2010 100,00  
  Sudska zaštita djece Lana Peto Kujundžić Novi informator 2010

231,00

 

popust za studente P.F. Zgb. 20%
 

 

Sukcesija države

 IMA JOŠ SAMO 2 KOM.

Josip Metelko Pravni fakultet 1999 220,00  
183 Sustavi planiranja i korištenja zemljišta V.Krtalić Novi informator 2004 325,50 popust za studente P. F. Zgb. 20%
184

Suvremeni francuski parlamentarizam

Biljana Kostadinov

Pravni fakultet

2004.

150.00

popust za studente PFZ

  50%

  SVJEDOCI U KAZNENOM POSTUPKU-Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja Marin Mrčela Narodne novine 2012 262,00 popust za studente P.F.Zgb. 25%
  TEORIJA SOCIJALNOG RADA M.Knežević, A.Miljenović, V.Branica

Biblioteka socijalnog rada

Pravni fakultet

2015  200,00 popust studentima P.F.Zgb. 25%
 

TEORIJA pravne argumentacije

(Teorija racionalnog disk. kao teor.prav. utemeljenja9

R.Alexy  prevod; K. Miladinov

ur.L. Burazin

Naklada Breza 2015 300,00 popust za studente PFZ. 25%
185.

Teorijske osnove građanskog prava - Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu

Nikola Gavella, Mira Alinčić, Petar Klarić, Krešimir Sajko, Tanja Tumbri, Zlatan Stipković, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Romana Matanovac, Hano Ernst

Pravni fakultet

2005.

150.00

popust za studente PFZ

   20%

186.

Teret dokazivanja

Alan Uzelac

Pravni fakultet

2003.

160.00

popust za studente PFZ

  50%

187.

The law of the sea - Selected writings

Budislav Vukas

Autorska naklada

2004.

220.00

 
 

TRADITIO IURIDICA

  VOL. I

Marko Petrak

 

Novi informator 2010 157,50 popust za studente P.F.Zgb. 20%
 

TRADITIO IURIDICA

  VOL. II

Marko Petrak Novi informator 2016 240,00

popust za studente PFZ.

  20%

 

TRŽIŠNI REGULATORI

( QUO VADITIS?)

 Nikola Popović     Pravni fakultet 2015 100,00  
188

Tužitelj pred međunarodnim kaznenim sudovima

Marissabell Škorić

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu I MUP RH.

2005.

100.00

 
 189 Ubojstvo intimnih partnera Darko Dundović Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH. 2007 60,00  
 190

Ugovor o radu

 NEMA VIŠE

I. Gović,D.Marinković Drača Tim-press 2005 60,00  
191

Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem

Jasenko Marin

Pravni fakultet

2005.

80.00

 
192 Ugroženi svjedoci u kaznenom postupku Matko Pajčić Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH 2006 70,00  
 193 Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona Maja Munivrana Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH 2007 55,00  
  UPRAVLJANJE kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi I.Koprić,J.Džinić,R.Manojlović      Institut za Javnu upravu 2016 150,00  
194 Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi Gordana Marčetić Autorska naklada i Društveno veleučilište 2007 180,00  
195 Upravljanje sveučilištem-Zbornik radova   Pravni fakultet 2007 50,00  
196

Upravljanje u suvremenoj državi -

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Eugen Pusić

Pravni fakultet

i Društveno veleučilište

2002.

130.00

 
 

UPRAVNA ZNANOST

Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

 

Ivan Koprić,G.Marčetić,A.Musa,V.Đulabić,G.Lalić Novak

Pravni fakultet

Studij.cent. za jav.upr. i javn. finan.Suvremena javna uprava

2014 160,00  
  Upravna znanost Robert Blažević

Suvremena javna uprava

Pravni fakultet

2010  200,00  
197.

Upravne organizacije - interakcija - struktura - interes -

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Eugen Pusić

Pravni fakultet i Društveno veleučilište

2005.

170.00

 
 198 Upute -za izradu seminarskih i diplomskih radova A.Uzelac Pravni fakultet 2009 30,00  
199

Uredsko poslovanje u primjen

RASPRODANO

Š. Kasabašić Novi informator 2007 150,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
200

Uredsko poslovanje-

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Davorin Eržišnik

Pravni fakultet

2002.

25.00

 
 

USPAVANO SRCE DEMOKRACIJE

(-Lokalna samouprava za građane i zajednicu)

 

  Ivan Koprić  Avis rava            2018 150,00  
201 Uspostavljanje suradnog odnosa i osobnog kontakta u socijalnom radu G.Čačinovič Vogrinčič,L.Kobal,N.Mešl, M.Možina Autorska naklada 2007 100,00  
202 Ustav RH   Novi informator 2016 95,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
  Ustav RH-The Constitution of the Republic of Croatia   Novi Informator 2010 199,50

popust za studente P.F.

Zgb. 20%

 

203

Ustav Republike Hrvatske br.85/2010.

 NEMA

RASPRODANO Narodne novine 2010 69,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
204

USTAVNO UREĐENJE EUROPSKE HRVATSKE

Branko Smerdel,

Narodne novine

2013

371,00

popust za studente P.F. Zgb. 25%
 205 Uvod u gospodarsko kazneno pravo Petar Novoselec Pravni fakultet 2009 100,00  
206

Uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju s osnovama kaznenog prava -

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Davor Derenčinović

Pravni fakultet

2004.

170.00

 
 207

Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava

   RASPRODANA NAKLADA

Davor Derenčinović, Anna-Marija Getoš Pravni fakultet 2008 130,00  
 208

Uvod u  obiteljsko pravo

        NEMA VIŠE

M.Alinčić,D.Hrabar,A.Korać Narodne novine 2006 100,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
 

UVOD U POLITIČKU

ZNANOST   

Slaven Ravlić, Dario Čepo PFZ. -Studijski centar za javnu  upravu i javne financije 2014 130,00  
 

UVOD U POLITOLOGIJU

  NEMA

RASPRODANO

B.Axford,G.K.Browning,R.Huggins,B.Rosamond,JTurner

Politička

kultura

2002 290,00

popust za studente P.F.

Zgb. 30%

 

UVOD U SOCIOLOGIJU

   

J.Kregar,D.Sekulić,S.Ravlić,K.Grubišić,S.Zrinščak

    A.Pertičušić

Pravni fakultet 2014 270,00

popust za studente PFZ

  20%

 

UZDRŽAVANJE DJECE

Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu

Slađana Aras, Pravni fakultet 2013 150,00  
 210 Zakon o izvlaštenju priredila:LJ.Golubić Munjaković, B.Barjaktar Novi informator 2017 84,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
211

Zakoni o kaznenom postupku (I drugi izvori kaznenog postupovnog prava)

     NEMA

D.Kos,D.Novosel,S.Nola,H.Božić,G.Klarić,A.Kordej,A.Pavičić

 

Narodne novine 2014 427,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
212

Zakon o kaznenom postupku

   

priredio ;Hrvoslav Bašić dipl.iur.   Novi informator 2014 115,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
 

Zakon o mirovinskom osiguranju (III izm. i dop. izd. )

NEMA VIŠE

Mihovil Rimondo Narodne novine 2010 60,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
 

ZAKON O nasljeđivanju

 N.N.

redakcijski pročišćeni tekst zakona-kazalo pojmova-prilozi Narodne novine 2016 75,00

popust za studente PF.

Zgb. 25%

213

Zakon o nasljeđivanju

 

priredila B.Barjaktar

Novi informator

2017

60,00

popust za studente P.F. Zgb. 20%
214

Zakon o obveznim odnosima

  NEMA

priredila B. Barjaktar Novi informator 2008 131,25 popust za studente P.F. Zgb. 20%
215

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA IV. izd.

 

Petar Klarić Narodne novine 2018 185,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
216

Zakon o općem upravnom postupku -u praksi

  NEMA

D.Đerđa,B.Gagro,D.Jurić Knežević,Š.Kasabašić,D.Medvedović,D.Sarvan Novi informator 2010 262,50 popust za studente P.F. Zgb. 20%
217

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

Davor Derenčinović

NOCCI

2003.

148.00

 
218 Zakon o općem upravnom postupku-s poveznicama i kazalom stručna redakcija; V.Đulabić,A.Rajko Institut za javnu upravu 2009 49,00  
 

ZAKON O općem upravnom postupku

 

Dragan Medvedović Narodne novine 2013 175,00

popust za studente P:F

Zgb. 25%

219 Zakon o općem upravnom postupku pripremili R.Mahović,D.Foretić,Š.Kasabašić Novi informator 2017 70,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
 

Zakon o parničnom postupku Zakon o arbitraži-   XXIIl. izm.i dop.izd-prema stanju na dan 20. 07. 2011g.

Siniša Triva , Mihajlo Dika

   NEMA VIŠE

Narodne novine

2011

 

180,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
  Zakon o parničnom postupku

priredio; Hrvoslav Bašić

 

 

Novi informator 2017

95,00

popust za studente P.F. Zgb. 20%
220

Zakon o radu (N.N. br.93/14,

Zakon o zaštiti na radu

br.71/14 i 118/14,Zakon o Inspektoratu rada br-19/14

priredila;B.Barjaktar, H.Barišić

Novi informator 2014 95,00 popust za studente P.F.Zgb. 20%
221

ZAKON O RADU

                    

 Viktor Gotovac Timpress 2014 50,00  
222

ZAKON O RADU 

NN 93/14,127/17

red.proč.tekst zak-.kaz.pojm.-pod.prop.za prov.zak.

 II izmjenjemo izdanje

       

Narodne novine 2018 75,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
  ZAKON O RADU s komentarima i tumačenjima    grupa autora Timpress 2014 350,00  
223

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA zakon o sudskom registru  prav. o upis. u sud. reg.s obras. (6.izm.i dop.izd).

Jakša Barbić

Organizator

2013

475,00

popust za studente P.F. Zgb. 25%
224 Zakon o trgovačkim društvima priredili;J.Hrvoslav Bašić Novi informator 2017 160,00 popust za studente P.F Zgb. 20%
  ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA   NN152/11,111/12,68/13,110/15 Narodne novine 2017 105,00

popust za studente PFZ

25%

  Zakon o upravnim sporovima.  II. izd.)

priredila ;Davorka Foretić i drugi....

Nar.nov.br.20/10,143/12i152/14

Novi informator 2017 60,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
225

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

   NEMA

Mladen Žuvela

Novi informator

2009

189,00

 popust za studente P.F.Zgb. 20%
 226

Zakon o vlasništvu i drug.stv. prav.-Zakon o zemljišnim knjigama.

Petar Klarić Narodne novine 2014 125,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
227

ZAKON o zaštiti na radu

s komentarima i tumačenjima

Svjetlana Šokčević, predg.Marinko Đ.Učur Timpress 2014 300,00  
228

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama -

NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Ksenija Turković, Mihajlo Dika, Miroslav Goreta, Zlata Đurđević

Pravni fakultet

2001.

200.00

 
230 Zaštita na radu-provedbeni propisi s komentarima i tumačenjem M.Pavlović,M.Đ.Učur Timpress 2009 100,00  
 

ZAŠTITA POTROŠAČA

OD NEPOŠTENIH UGOVORNIH ODREDBI

Načela i standardi zaštite u odlukama suda uropske unije

Tatjana Josipović Narodne novine 2018 410,00

popust za studente PFZ.

  25%

 

ZAKON O ZEMLJIŠNIM

KNJIGAMA

  Novi informator 2017 95,00

popust za studente PFZ.

  20%

231

Zbirka propisa zemljišno knjižnog prava

    NEMA

priredila B. Barjaktar

Novi informator

2008 94,50 popust za studente P.F. Zgb. 20%
 

ZBIRKA ZAKONA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

   , tekst zakona sa stanjem 1. studeni 2017g.

urednica: Zlata Đurđević

I.Josipović,E.Ivičević Karas,M.Bonačić,Z.Burić

Narodne novine 2017 260,00

popust za studente P.F.Z.

  52,70 %

232

Zbornik pravnog fakulteta br.5.

 

Pravni fakultet

2003.

120.00

 

Zgreb 15.02. 2019g.


Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana