3. 7. 2017. u 11:56
Uređeno: 7. 11. 2017. u 16:38
Europska konferencija škola socijalnog rada u Parizu

U Parizu je na Sveučilištu Rene Descartes u razdoblju od 26-29. lipnja 2017. godine održana europska konferencija u organizaciji European Association of Schools of Social Work. Predsjednik ove europske asocijacije je izv. prof.dr.sc. Nino Žganec koji je i otvorio konferenciju. Na konferenciji je sudjelovalo 1200 sudionika, uglavnom nastavnog osoblja sa različitih studija socijalnog rada iz 40 zemalja Europe, ali i s drugih kontinenata. Naslov konferencije bio je „Social Work Education in Europe: Challanging Boundaries, Promoting a Sustainable Future“. Na konferenciji je uz prof. Žganeca aktivno sudjelovalo još nekoliko nastavnika i studenata sa Studijskog centra socijalnog rada.

/_news/21677/19437737_1400127866745707_144171229618282475_n.jpg

/_news/21677/19488865_1403259746433184_9038288505508651777_o.jpg

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana