1. 3. 2017. u 12:02
Uređeno: 7. 11. 2017. u 16:38
HOK-a i ABA-e u posjetu Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr.sc. Dubravka Hrabar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i gospodin Robert Travaš, predjsenik Hrvatske odvjetničke komore ugostili su ABA-u jednu od najvećih i najsnažnijih odvjetničkih komora na svijetu. U izaslanstvu u Zagrebu sudjelovali su Linda Klein, predsjednica ABA-e i Sara Sanford, predsjednica Međunarodnog odjela ABA-e.

/_news/16599/IMG_0631.JPG

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana