26. 1. 2017. u 08:44
Uređeno: 7. 11. 2017. u 16:39
Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Čileu

Izaslanstvo Pravnog fakulteta u sastavu dekanica prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prodekan prof.dr.sc. Davor Derenčinović posjetilo je 16. siječnja 2017. godine Pravni fakultet Sveučilišta u Čileu (Facultad de Derecho, Universidad de Chile) kojom prilikom je zaključen opći sporazum o suradnji i sporazum o razmjeni studenata između dviju institucija.

Sporazume su potpisali dekanica Pravnog fakulteta u Sveučilišta Zagrebu prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Čileu prof.dr.sc. Davor Harašić Yakšić. Radi se o prvim zaključenim sporazumima o suradnji s visokoškolskom institucijom iz Južne Amerike. Prilikom susreta s dekanom, nastavnicima i studentima partnerskog visokog učilišta dogovorena su prioritetna područja međunarodne suradnje koja, osim razmjene studenata i nastavnika, obuhvaća i rad na zajedničkim projektima, organizaciju znanstvenih skupova itd.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana