15. 10. 2015. u 10:34

Članstvo u CIEL mreži predstavlja značajan razvoj u internacionalizaciji zagrebačkog Pravnog fakulteta .

 

Prodekan za međunarodnu suradnju prof Davor Derenčinović i prof . Marko Baretić sudjelovali su prošli tjedan na godišnjem sastanku CIEL mreže na Sveučilištu u Dublinu. Mreža CIEL obuhvaća razne inicijative, uključujući diplomski program razmjene u području komparativnog , međunarodnog i europskog prava. Članstvo u CIEL mreži predstavlja značajan razvoj u
internacionalizaciji zagrebačkog Pravnog fakulteta . Ovo je osmi sastanak mreže nakon susreta u Toulouseu ( 2009) , Dublinu ( ožujak 2010.) , Barceloni (listopad 2010.) , Antwerpenu (2011 ) , Maastrichtu ( 2012) , Mannheimu ( 2013 ) i Toulouseu (2014 ) .

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana