15. 11. 2018. u 11:58

Traži se studentica prve godine stručnog studija javne uprave koja bi pružila potporu drugoj studentici prve godine stručnog studija javne uprave u kretanju pri dolasku na fakultet i po prostorima fakulteta, pri rješavanju administrativnih procedura na fakultetu, pri pohađanju nastave i izradi bilješki.

Potpora o kojoj je riječ ostvaruje se kroz kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, uz financijsku podršku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Molimo zainteresirane studentice da se obrate povjerenici za studente s invaliditetom, izv.prof.dr.sc. Ireni Majstorović
(irena.majstorovic@pravo.hr) i/ili prodekanu za nastavu doc.dr.sc. Marku Juriću (marko.juric@pravo.hr).

pfz
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana