23. 10. 2017. u 18:01
Uređeno: 24. 10. 2017. u 10:57
FreSsco seminar, 27.10.2017. (aula Sveučilišta u Zagrebu)

Dana 27.10.2017. s početkom u 9 sati će se u auli Sveučilišta u Zagrebu održati FreSsco seminar na temu: Upućivanje radnika i koordinacija obiteljskih potpora - razvoj i predložene promjene.

Seminar organizira FreSsco u suradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Predavači na seminaru su stručnjaci iz FreSsco tima (sveučilišni nastavnici i znanstvenici), domaći stručnjaci te predstavnici Europske komisije.

FreSsco je europska mreža nezavisnih pravnih stručnjaka iz 32 zemlje koju koordinira Sveučilište Ghent i Eftheia, a bavi se slobodom kretanja radnika i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti. Financira ju Europska komisija. Glavna zadaća FreSsco mreže je savjetovanje Europske komisije, izvještavanje o nacionalnim praksama, te širenje znanja putem znanstveno-stručnih izvješća i tematskih seminara.

Više o seminaru: FreSsco seminar (Croatia): Recent developments and proposed changes in the area of posting and family benefits’ coordination

Program seminara: FreSsco Zagreb seminar agenda

Ivana Vukorepa
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana