22. 11. 2017. u 10:04
Uređeno: 22. 11. 2017. u 13:08
Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Face of Civil Justice

U izdanju izdavačke kuće Intersentia (Cambridge, Antwerpen, Portland)
objavljena je knjiga "Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of
Civil Procedure and the Changing Face of Civil Justice" koju su uredili
Alan Uzelac i C.H. van Rhee."

Među autorima radova u toj knjizi nalazi se više nastavnika našeg
Fakulteta: Ivan Milotić, Tomislav Karlović, Mateja Held, Slađana Aras
Kramar te Alan Uzelac. Knjiga je jedan od rezultata projekta HRZZ-a 6988
"Preobrazba građanskog pravosuđa" kojeg vodi prof. A..Uzelac

Više informacija o knjizi dostupno je na:
http://intersentia.com/en/revisiting-procedural-human-rights.html

Renata Požgaj
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana