1. 12. 2017. u 10:23
Uređeno: 4. 12. 2017. u 11:47
BALKAN HOMICIDE STUDY – održana znanstvena radionica na Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu

Od 26. do 28. studenog 2017. god. je u organizaciji Max Planck instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu održana znanstvena radionica istraživačkog projekta „Balkan Homicide Study“ kojeg putem naše Max Planck partnerske grupe provodimo u suradnji s Max Planck institutom. Cilj ovog empirijskog istraživanja je analizirati najpogibeljnije oblike nasilnih delikata te, između ostaloga, ispitati (ne)utemeljenost stereotipa o Balkanu kao posebno nasilnoj i 'divljoj' regiji Europe. Osim voditelja projekta, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Albrechta (Direktor Instituta) i izv. prof. dr. sc. Anna-Marie Getoš Kalac (Voditelj partnerske grupe i nastavnica našeg Fakulteta), u radu radionice su sudjelovali prvi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske gosp. Dražen Jelenić te znanstvenici iz ukupno 8 država regije u kojima se provodi istraživanje (dr.sc. Orsolya Bolyky i gđa Eszter Katalin Sarik s OKRI u Budimpešti; gosp Rok Hacin, istraživač sa Sveučilišta u Mariboru; doc. dr. sc. Xhevdet Halili s Pravnog fakulteta u Prištini; gđa Sandra Kobajica, Asistentica sa Sveučilišta u Sarajevu; dr. sc. Natalija Lukić s Pravnog fakulteta u beogradu; doc. dr. sc. Boban Misoski s Pravnog fakulteta u Podgorici; izv. prof. dr. sc. Andra-Roxana Trandafir, prodekanica Pravnog fakulteta u Bukureštu), znanstvenici s Max Planck instituta (dr. sc. Volker Grundies), ali i mladi istraživači naše partnerske grupe (gđa Reana Bezić i gđa Petra Šprem).

/_news/22516/2.jpg, /_news/22516/1.jpg

Renata Požgaj
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana