6. 2. 2018. u 11:31
Uređeno: 7. 2. 2018. u 07:40
Prosecuting serious economic crimes as international crimes - A new mandate for the ICC?

U izdanju Max Planck Instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo (Freiburg Njemačka), tisak Duncker & Humblot (Berlin 2017),  objavljena je knjiga doc.dr.sc. Sunčane Roksandić Vidličke pod naslovom Prosecuting serious economic crimes as international crimes - A new mandate for the ICC? Knjiga je objavljena u seriji partnerske grupe Balkan Crimology Max Planck Instituta i Pravnog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu.

Knjiga je nastala kao rezultat dvojnog doktorata doc.dr.sc. Roksandić Vidličke, kojeg je obranila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravnom fakultetu Sveučilišta Albert Ludwig u Freiburgu.

Knjiga će biti dostupna na prodaju u knjižari našeg Fakulteta od sredine veljače 2018. godine. 

pfz
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana