Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

6. 11. 2018. u 23:00
Uređeno: 7. 11. 2018. u 07:49

 

 

Prijave se primaju do 30. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet

 

 

 

                Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

n a t j e č a j

za upis polaznika

na poslijediplomski specijalistički studij

„Fiskalni sustav i fiskalna politika“

 

 

                                Na studij, u trajanju od tri semestra, ima pravo upisati se:

 

-       osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij

-       osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

 

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

 

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2018./2019. godine.

 

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

 

Prijave se primaju do 30. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

                Uz prijavu je obvezno priložiti:

 

-       životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;

-       diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;

-       potvrde / izjavu o znanju jezika

 

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

 

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskih studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 4564 383.

               

Biserka Salar
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana