Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

8. 11. 2018. u 13:26
Uređeno: 8. 11. 2018. u 13:28

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za građansko pravo te Katedra za rimsko pravo sa zadovoljstvom vas pozivaju na gostujuće predavanje koje će održati

O.Univ.- Prof. DDr. DDr.h.c. Johannes Michael Rainer,
Profesor rimskog prava i građanskog prava te Dekan Pravnog fakulteta u Salzburgu

Tema: "The idea of codification from Justinian to the European Union”

 

Predavanje će se održati u srijedu, 14. studenog 2018. u 10h u Vijećnici Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 14.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku bez prijevoda.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana