Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

26. 11. 2018. u 10:51
Uređeno: 26. 11. 2018. u 10:56

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost poziva vas na predavanje dr. Frederika Boulogne u utorak

27. 11. u 17 sati u Gundulićevoj ulici 10, dvorana 8.

Tema:Porezna problematika u kontekstu Europske direktive o spajanjima i podjelama 2009/133/EZ.

Predavanjeće biti na engleskom jeziku.

 

 

Dr. Boulogne predaje na Universitat of Amsterdam (UwA) te istodobno radi kao partner u prestižnom odvjetničkom uredu u Amsterdamu, dok je prije toga 10 godina radio za jednu od Big4 konzultantskih društava u Amsterdamu i Singapuru.


Obranio je doktorsku disertaciju na temu Shortcomings in the EU Merger Directive ,izdanu kasnije od strane Kluwer law te nagrađenu prestižnom nagradom, “European Academic Tax Thesis Award 2017”.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana