Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

6. 12. 2018. u 10:50
Uređeno: 11. 1. 2019. u 11:15

Prijave se primaju do 31. siječnja 2019. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravnih znanosti,
smjer „Javno pravo i javna uprava“

  Na studij, u trajanju od šest semestara, ima pravo upisati se:

- osoba koja je završila integrirani ili dodiplomski sveučilišni pravni studij
- osoba koja je završila drugi diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja
- osoba koja je završila poslijediplomski znanstveni magistarski ili poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2018./2019. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 31. siječnja 2019. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

  Uz prijavu je obvezno priložiti:

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
-  potvrde o znanju jezika

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 4564 383.  

Biserka Salar
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana