Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

11. 12. 2018. u 12:06
Uređeno: 11. 12. 2018. u 12:07
Gostujuće predavanje - prof. dr. sc. Nevena Vučković Šahović

Na poziv prof. dr. sc. Dubravke Hrabar, voditeljice Specijalističkog studija prava djece, prof. dr. sc. Nevena Vučković Šahović održala je dana 7. prosinca 2018. godine predavanje o suvremenim izazovima u zaštiti prava djece za studente i nastavnike Studija. Profesorica Vučković Šahović profesorica je međunarodnog prava i ljudskih prava s ekspertizom u području prava djece. Od 2003. do 2009. godine bila je član i opći izvjestitelj Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda. Sudjeluje u radu Fonda Ujedinjenih naroda za suvremene oblike ropstva (2014. –) te Odbora za dodjelu dječje nagrade za mir (2008. –)./_news/25762/IMG_5837.jpg

 

Osnivačica je Centra za prava deteta u Beogradu (1997.), članica Upravnog odbora beogradskog Centra za ljudska prava (1995. -), te aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama, primjerice UNICEF-om. Na Pravnome fakultetu UNION u Beogradu osnovala je specijalistički studij prava djece. Predaje na brojim sveučilištima u inozemstvu, između ostalog na Sveučilišnom specijalističkom studiju međunarodnog prava ljudskih prava u Oxfordu. Autorica je brojnih knjiga i članaka u području ljudskih prava i osobito prava djece.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana