Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

11. 4. 2019. u 11:49

Objavljen je novi broj časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava (vol. 19, 01/2019) u kojem možete pročitati o slijedećim temama:

  • Diseminacija znanstvenih spoznaja o reformama javne uprave: promjene u mehanizmima
  • Razvoj javne uprave na zapadu kao poticaj za proučavanje javne uprave u Kini
  • Komparativna istraživanja lokalne politike: na razmeđi inercije i inovacije
  • Dvadeset godina primjene Europske povelje o lokalnoj samoupravi u Sloveniji: priča o uspjehu?
  • Reorganizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj: odlučivanje prema modelu “kante za smeće”
  • Strategije razoružanja u Republici Hrvatskoj u XXI. stoljeću: analiza i rezultati istraživanja

Časopis je dostupan na stranicama:

hrcak.srce.hr/ccpa  
ccpa-journal.eu/ccpa 
iju.hr/hkju 

Krunoslav Fučkor
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana