izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
izv. prof. dr. sc.
Olja Družić Ljubotina

Olja Družić Ljubotina rođena je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu 1996. godine. Godine 2004. magistrirala je na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2009. godine je doktorirala na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom „Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći“ te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Od 2017. godine je u statusu izvanredne profesorice.

Od listopada 2000. godine zaposlena je kao asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2000.-2004.), prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.). Od 2012. godine član je istraživačkog tima na UNICEF-ovom projektu „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“. Nositeljica je dva kolegija na preddiplomskom studiju: Socijalni rad s grupom te Siromaštvo i socijalni rad. Jedna je od nositeljica kolegija Socijalni problemi i rizici na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz socijalnog rada i socijalne politike te je nositeljica kolegija Siromaštvo i djeca na specijalističkom studiju Prava djece pri Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Kao dio ekspertnog tima sudjelovala je u različitim radnim skupinama za izradu nekoliko zakona i dokumenata iz područja socijalne politike i djelatnosti socijalnog rada.

Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su područja siromaštva  i socijalne isključenosti te socijalnog rada s grupom.

Članica je Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Društva za psihološku pomoć, Volonterskog centra Zagreb i Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Obitelji u riziku od siromaštva: što nam poručuju i možemo li ih podržati?

Družić Ljubotina, Olja ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Homelessness in Croatia: who needs researches at all?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Environmental and Community Sustainability ; Human Solutions in an Evolving Society

The Implications of Researches on Poverty to Education of Social Works in Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Environmental and Community Sustainability ; Human Solutins in an Evolving Society

Djeca i mladi u zamci "novog" siromaštva

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Socijalni rad u svijetu promjena

The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development

Život obitelji s djecom u uvjetima siromaštva iz perspektive roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Sabolić, Teodor ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece

Kletečki Radović, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Service users involvement in social work research: homelessness in Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
EASSW - UNAFORIS 2017 European Conference

Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
IFSW European Conference 2017: Marginalization and Social Work in a Changing Society

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici?

Kletečki Radović ; Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija ; Rimac, Ivan ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

Kakva je podrška obitelji beskućnicima u Hrvatskoj?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
7. Konferencija socijalnih radnika

Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Ogresta, Jelena
Autorske knjige, 2016.

Siromaštvo i djeca

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VI. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Children in the social welfare during economic crisis: the case of Croatia

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
IFSW European Conference & Social Services Expo 2015

Integracija beskućnika u društvo kroz pružanje usluga podrške pri zapošljavanju

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Profesionala rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive

Korisnička perspektiva u planiranju programa socijalnog uključivanja beskućnika

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Profesionalna rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive

Korištenje usluga socijalne skrbi i mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (prema podacima i procjenama socijalnih radnika)

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Socijalna podrška djeci i obitelji

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Zdravlje roditelja i djece

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Živjeti i odgajati djecu u siromaštvu: perspektiva roditelja

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF.

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko
Autorske knjige, 2015.

Profesionalni stres kod socijalnih radnika: izvori stresa i sagorijevanje na poslu

Družić Ljubotina, Olja ; Friščić, Ljiljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Odnos siromaštva i nekih aspekata psihološke dobrobiti

Družić Ljubotina, Olja ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

U potrazi za profesionalnim integritetom

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. Simpozij socijalnih radnika. Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika?

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Doprinos nekih psihosocijalnih varijabli u predikciji atribucije uzroka siromaštva

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. dani Ramira i Zorana Bujasa

Profesionalni stres i sagorijevanje na poslu kod socijalnih radnika

Friščić, Ljiljana ; Družić Ljubotina, Olja
Radovi u postupku objavljivanja, 2013.

Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika?

Družić Ljubotina, Olja
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Stručni skup Druga prilika: izazovi i perspektive u radu s beskućnicima

Male kreativne socijalizacijske skupine kao čimbenik osnaživanja djece u progonstvu

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Siromaštvo kao izazov za socijalni rad u kontekstu ekonomske krize u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Problem siromaštva iz perspektive osoba starije životne dobi

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva


Uredničke knjige, 2012.

Koliko (ne)znamo o beskućništvu?

Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2012.

Izazovi u pristupanju problema beskućništva u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja ; Knežević, Mladen
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Subjektivna kvaliteta života ljudi koji žive u siromaštvu i zaposlenih osoba različitog materijalnog statusa

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika?

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Druga prilika: izazovi i perspektive u radu s beskućnicima

Uloga i značaj volontiranja za socijalnu inkluziju

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Konferencija Hrvatske mreže volonterskih centara: Jednake mogućnosti - Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti

Učinci inkluzivnog volontiranja: pogled iz korisničke perspektive

Družić Ljubotina, Olja ; Pavlović, Višnja ; Rendulić, Drago
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
V. Simpozij socijalnih radnika ; Volonterizam i socijalni rad - zajedno za humanije društvo

Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Jesu li siromašni korisnici zadovoljni odnosom sa svojim socijalnim radnikom?

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad

Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice

Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Osobni odnos prema siromaštvu - važan pokretač u akciji suzbijanja siromaštva u zajednici

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Socijalni rad u zajednici - IV. simpozij socijalnih radnika

Causes of poverty – poor people point of view

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Coping & Resilience - International Conference

Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći

Družić Ljubotina, Olja
Doktorske disertacije, 2009.

Psychosocial work as facilitator of social capital in community

Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st European Network of Social Action (ENSACT) Joint European Conference

Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Poglavlja u knjigama, 2008.

Percipiraju li siromašni socijalnu nepravdu više od ostalih?

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Socijalni rad u promicanju ljudskih prava, III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Percepcija socijalne nepravde, struktura vrijednosti, posljedice rata i religioznost kao prediktori devijantnog ponašanja mladih

Družić Ljubotina, Olja ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Razlikuju li se vrijednosti koje zastupaju studenti socijalnog rada od vrijednosti drugih studenata?

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu - 3. simpozij socijalnih radnika

Socialna občutljivost študentov socialnega dela v primerjavi z drugimi študenti

Družić Ljubotina, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Socialno delo za enake možnosti za vse - 3. kongres socialnega dela

Perception of social injustice and youth's value system - The case of war exposed regions

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
European conference on traumatic stress (10 ; 2007)

Percepcija socijalne nepravde kao prediktor devijantnog ponašanja

Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima - 7. međunarodni znanstveni skup

Percepcija socijalne nepravde mladih u područjima različito zahvaćenih ratom u Hrvatskoj

Družić Ljubotina, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Attributions of poverty among social work and non-social work students in Croatia

Družić Ljubotina, Olja ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
The 10th International Conference "Educational Research and School Practice"

Izazovi istraživanja u području dječjeg siromaštva

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Delale, Eva Anđela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Što može škola učiniti za smanjenje posljedica siromaštva kod učenika

Mogućnosti unapređenja udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu - izazov za socijalni rad

Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki, Marijana ; Jelača, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
I. Hrvatska konferencija socijalnih radnika

Suradnja vladinih i nevladinih organizacija u radu sa zlostavljanom djecom

Delale, Eva Anđela ; Družić Ljubotina, Olja
Stručni radovi, 2002.

Neki aspekti terenske nastave u procesu obrazovanja socijalnih radnika

Urbanc, Kristina ; Družić Ljubotina, Olja ; Kregar, Klaudija
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Evaluacija psihoedukativnog pristupa u jačanju mentalnog zdravlja djece u zajednicama povratka

Ajduković, Marina ; Družić, Olja ; Muslić, Ljiljana
Poglavlja u knjigama, 2001.

Učitelji kao pomagači u poslijeratnoj zajednici - iskustva Hrvatske Kostajnice i Đakovice (Kosovo)

Družić, Olja ; Muslić, Ljiljana
Stručni radovi, 2000.

Obilježja seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj(1990-1998)

Sladović (Franz), Branka ; Družić, Olja
Stručni radovi, 2000.

Mogućnosti psihoedukativnih radionica u razvoju otpornosti djece

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Poglavlja u knjigama, 2000.

Socialization Group for Older Elementary School Children

Družić, Olja ; Kletečki, Marijana
Poglavlja u knjigama, 1999.

Mogućnosti psihoedukativnog pristupa u unapređenju mentalnog zdravlja djece-radionica

Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Neka obilježja terenske nastave studenata socijalnog rada

Urbanc, Kristina ; Družić, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Podrška i pomoć djeci u procesu povratka : Integrativni pristup

Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Stručni radovi, 1999.

Suradnja vladinih i nevladinih organizacija u radu sa zlostavljanom djecom

Delale, Eva Anđela ; Družić, Olja
Druga sudjelovanja na skupovima, 1998.
Savjetovanje "Nasilje u obitelji", Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Iskustva pružanja podrške i pomoći u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice

Družić, Olja ; Kletečki, Marijana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Prvi hrvatski žrtvoslovni kongres

Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica

Družić, Olja ; Grl, Malvinka ; Kletečki, Marijana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
Trauma Recovery Training: Lessons Learned. International Conference

Sindrom izgaranja na poslu kod pomagača i čimbenici koji utječu na stupanj izgaranja

Ljubotina, Damir ; Družić, Olja
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatska udruga socijalnih radnika – predsjednica Etičkog povjerenstva

Hrvatska komora socijalnih radnika – članica Nadzornog odbora

Rehabilitacijski centar za stres i traumu - članica Upravnog odbora

Društvo za psihološku pomoć

Volonterski centar Zagreb


Izabrani projekti

Projekt UNICEF-a: „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“

Projekt: “Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize” (Zaklada Adris)

 


Povijest zaposlenja

Radno iskustvo:

2000 – sada                Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

 

1996 – 1998                Društvo za psihološku pomoć