KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Usmeni ispiti održat će se u utorak 11. prosinca, Ćirilometodska 4, prema sljedećem rasporedu:

 

soba br. 49

9.30 sati

 1. IVANDA FILIP
 2. JAKOBOVIĆ MATEA
 3. STIPANOVIĆ MIHAEL
 4. KRUŠELJ STELA

 

soba br. 31

9.30 sati

 1. VIDONI ISABEL
 2. MATKOVIĆ ADRIJANA
 3. MEDANOVIĆ MAJA
 4. NELA PERIŠIĆ JARUŠANEC

13 sati

 1. SARA RADAKOVIĆ
 2. JAKOV BORNA BIRKIĆ
 3. BUDIMIR MARIJA
 4. KOVAČ FILIPA

 

Usmeni dio komisijskih ispita održat će se u utorak 11. studenog u 11.30 sati u sobi br. 31, prema sljedećem rasporedu:

 1. PRANJIĆ PETRA
 2. MAREVIĆ LUCIJA-KATARINA
 3. IVANUŠEVIĆ LUKA
 4. ALPEZA LEON
 5. HERCEG NIKOLA
 6. MARIĆ GABRIELA
 7. ĐAKOVIĆ NIKOLINA

 

 

Uvidi u pismene ispite za studente koji nisu prošli održat će se u utorak 11. studenog u 8.30 sati, soba br. 49, Ćirilometodska 4. 

Popis obavijesti