KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Usmeni dio ispita za studente koji su prošli pismeni ispit održat će se u srijedu 30. siječnja u Ćirilometodskoj 4 prema sljedećem rasporedu:

 

9 sati, soba br. 49:

 

 1. Mrvelj Vlatko
 2. Kmezić Gordana
 3. Pralas Paula
 4. Bukvić Dora

 

12 sati, soba br. 49:

 1. Car Stella
 2. Lukenda Josipa
 3. Božanović Josipa
 4. Čović Sara

 

12 sati, soba br. 31:

 1. Jerbić Tonka
 2. Alerić Petar
 3. Čuljak Nikola-Luka
 4. Matoc Dora 

 

Usmeni dio komisijskih ispita održat će se u srijedu, 30. siječnja u 10.30 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4, prema sljedećem rasporedu:

 1. Šodan Vice
 2. Čičak Matej
 3. Grobenski Roberta

 

 

Uvid u pismene ispite za studente koji nisu prošli održat će se u srijedu, 30. siječnja u 8.30 sati u sobi br. 49, Ćirilometodska 4.

 

 

 

Popis obavijesti