KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Usmeni dio ispita za studente koji su prošli pismeni ispit održat će se u Ćirilometodskoj 4 prema sljedećem rasporedu:

 

četvrtak 29. kolovoz:

soba br. 31,

10.30 sati

 1. ČRNJAK LAURA
 2. FRANIN-PEĆARICA BEPINA
 3. NINIĆ GABRIELA
 4. VRDOLJAK TONKA
 5. FIKET PETRA
 6. ŽUNAC JOSIPA

 

soba br. 49:

9 sati

 1. KALEBIĆ LANA
 2. VULETIĆ MARTA
 3. SUPIĆ NIVES
 4. VURUŠIĆ NIKO

10 sati

 1. JAKOBOVIĆ MATEA
 2. ŠUŠAK DOMAGOJ
 3. JURAS LEONARDA

14 sati

 1. RADIĆ NIKOLA
 2. NOVAČIĆ TEA
 3. KEKEZ DINO
 4. TOLIĆ ŽELJKA

15 sati

 1. JERKIN ANTE
 2. BURAZIN LANA
 3. MARIĆ GABRIELA

 

Uvid u pismene ispite za studente koji nisu prošli održat će se u četvrtak, 29. kolovoza u 9:30 sati u sobi br. 49, Ćirilometodska 4.

Popis obavijesti