Usmeni dio ispita za studente koji su prošli pismeni ispit održat će se u Ćirilometodskoj 4 prema sljedećem rasporedu:

 

četvrtak 12. rujan:

soba br. 31,

10 sati

 1. KUMER VIKTORIJA
 2. LJUBANOVIĆ NIKOLA
 3. ČONDRIĆ DORIJA
 4. LOZIĆ ROMANA
 5. KRŽELJ LARA KAROLINA

10.30 sati

 1. HRUSTIĆ LUCIJA
 2. ŠIMIĆ NATALIJA
 3. MARIJANA BOŠNJAK

soba br. 49:

9.30 sati

 1. TRUHAN LEA
 2. RUBČIĆ PAULA
 3. ŽUPETIĆ IVA
 4. TOLP MARA

10.30 sati

 1. GALJER INES
 2. ŠENJUG BRUNO
 3. ĆUK TARA

14 sati

 1. ŽAGAR LORENA
 2. NOVAKOVIĆ LUCIJA
 3. GRANĐA-KOVAČ PATRICIJA
 4. VUJICA MONIKA

15 sati

 1. VUNARIĆ DORA
 2. ANA-MARIJA MALI
 3. KOVAČEVIĆ FILIP

Komisijski dio ispita održat će se u četvrtak, 12. rujna u 12:00 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4:

 1. MITROVIĆ JOSIPA
 2. PETRA JURASOVIĆ
 3. FIKET PETRA
 4. MATEJA MATIĆ
 5. BUDIM ANTONIA

Uvid u pisane ispite za studente koji nisu prošli održat će se u četvrtak12. rujna u 9:00 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4.

Popis obavijesti