KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

U ponedjeljak prvi kolokvij (turnus B) će se održati prema sljedećem rasporedu:

 

  1. Grupa 1: od slova A do L, 12.15
  2. Grupa 2: od slova L do Ž, 13.15
  3. Grupa 3: seminaristi, 14.15
Popis obavijesti