KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Usmeni dio ispita za studente koji su prošli pismeni ispit održat će se u utorak 10. prosinca, u Ćirilometodskoj 4 prema sljedećem rasporedu:

kabinet 31

10 sati

 1. STIPANOVIĆ MIHAEL
 2. VUČKOVIĆ KLARA
 3. ČONDRIĆ DORIJA
 4. GELD LUKA
 5. GLIVAREC MAJA
 6. LOVIĆ DONATELA
 7. DODLEK STJEPAN
 8. FABIJANEC MARTINA
 9. MARCELIĆ ROKO

 

kabinet 49

9 sati - neseminaristi modula B koji su kolokvirali Opću povijet prava i države

12 sati - 

 1. MILIĆ PETRA
 2. POVIJAČ MATEA
 3. NIŽIĆ HRVOJE

 

15 sati  

 1. MIŠIĆ PETAR
 2. ODAK KARLO
 3. ŠIMAGA MIRTA

16 sati - neseminaristi modula C koji su kolokvirali Opću povijet prava i države

 

Usmeni dio komisijskih ispita održat će se u utorak10. prosinca u 13 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4, prema sljedećem rasporedu:

 1. ŠIMIĆ NATALIJA
 2. BOGDAN MATEJA
 3. MIHELIĆ KATJA
 4. ŠIMIĆ NATALIJA
 5. TROSKOT TEA

Uvid u pismene ispite za studente koji nisu prošli održat će se u utorak 10. prosinca u 9.30 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4.

 

Popis obavijesti