KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Ponavljanje za Prvi kolokvij održat će se 17. prosinca u dv. IV, Gundulićeva 12 prema sljedećem rasporedu:

 

  1. Grupa 1: od slova A do L, 8.15
  2. Grupa 2: od slova LJ do Ž,  9.45

 

Prvi kolokvij iz Opće povijesti prava i države održat će se u srijedu 18. prosinca, u dv. IV, Gundulićeva 12 prema sljedećem rasporedu:

 

  1. Grupa 1: od slova A do L, 8.15
  2. Grupa 2: od slova LJ do Ž,  9.15
  3. Seminaristi OPPD 10.15

Literatura za kolokvij obuhvaća Pravne škole i dvije starovjekovne države (Knjiga I, str. 1.-115.).

Popis obavijesti