KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Usmeni dio ispita za studente koji su prošli pismeni ispit održat će se u ponedjeljak, 3.2.2020. u Ćirilometodskoj 4 prema sljedećem rasporedu:

kabinet 49

8:30 

 1. ANĐELA KLARIĆ
 2. MATEA BURAZER
 3. MATEA BOGDAN
 4. BORNA ŠARIĆ

9:30

 1. LOVRO FERKETIN
 2. KATARINA RAVKIN
 3. ANTEA ŠTAVUN
 4. KRISTIJAN ŠINKO

14:00

 1. NINA MILETA
 2. LUKA GABRIEL LONČAR
 3. EMA VUČETIĆ
 4. FILIP GALAR

15:00

 1. DANIEL SERDAREVIĆ
 2. MARTA ČIŽMEŠIJA
 3. ANAMARIA SABLJIĆ
 4. JAN POSAVEC

kabinet 31

11 sati - neseminaristi modula D koji su kolokvirali Opću povijet prava i države

12 sati - seminaristi modula D koji su kolokvirali Opću povijet prava i države

 

Usmeni dio komisijskih ispita održat će se u ponedjeljak3. veljače u 13 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4, prema sljedećem rasporedu:

 1. TENA SULJEVIĆ
 2. TEODORA BERAKOVIĆ
 3. IVA PERNAR
 4. LUCIJA MRKONJIĆ
 5. DOROTEA RUDAR

Uvid u pismene ispite za studente koji nisu prošli održat će se u ponedjeljak, 3. veljače u 8 sati u sobi br. 31, Ćirilometodska 4.

Popis obavijesti