KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

Ispitni rok iz kolegija Opća povijest prava i države održat će se 13. srpnja, a sastoji se od pisanog (putem sustava Merlin) i usmenog dijela (putem aplikacije Google Meet).

Pisana komponenta ispita sastojat će se od testa na zaokruživanje od 30 pitanja, s 4 unaprijed ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svaki točan odgovor nosi jedan bod, a za prolazak je potrebno ostvariti minimalno 16 bodova. Ukupno trajanje pisanog dijela ispita je 30 minuta, a studentima je na raspolaganju jedna minuta po pitanju. Svako pitanje u testu otvara se pojedinačno. Sustav automatski pohranjuje odgovore. Novo pitanje otvara se nakon što se odgovori na  pitanje prikazano u sustavu. Student/ica ima samo jedan pokušaj rješavanja svakog pojedinog pitanja. Nakon što student/ica  odgovori na  pitanje,  nije više  moguće ponovo se vratiti na isto pitanje i mijenjati odgovor. Test se predaje  u sustav  prije nego što istekne vrijeme određeno za pisanje testa klikom na funkciju „predaj sve i završi“. Protek vremena tijekom odgovaranja na pitanja moguće je pratiti uz navigaciju za promjenu pitanja.

 

Usmeni dio ispita održat će se putem platforme Google Meet. O rasporedu održavanja usmenih ispita (putem aplikacije Google Meet) studenti će biti obaviješteni po objavi rezultata pisanog dijela ispita.

Popis obavijesti