KATEDRA ZA OPĆU POVIJEST PRAVA I DRŽAVE:

ISPITNI ROK 13. SRPANJ - DODATNE INFORMACIJE

Ispit iz kolegija Opća povijest prava i države održat će se u ponedjeljak, 31.8., s početkom u 8:30 putem platforme Merlin. Pisana komponenta ispita sastojat će se od testa na zaokruživanje od 30 pitanja, s 4 unaprijed ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svaki točan odgovor nosi jedan bod, a za prolazak je potrebno ostvariti minimalno 16 bodova. Ukupno trajanje pisanog dijela ispita je 30 minuta, a studentima je na raspolaganju jedna minuta po pitanju. 

 

Primjeri pitanja na pisanom dijelu ispita:

 

Francuski građanski zakon iz 1804. godine u pogledu imovinskih odnosa u braku (tzv. regime matrimonial), ako u ugovor u braku o tome nije posebno utanačeno, zakon određuje da će važiti sistem:

a) miraza

b) zajedničke imovine

c) bilo koji način koji je postojao u praksi

d) ništa od navedenog

 

Kancelarov sud ima:

a) samo isključivu nadležnost

b) isključivu i konkurentnu nadležnost

c) sudi samo u predmetima gdje se pomaže slabima i siromašnima

d) ima tri vrste nadležnosti: isključivu, konkurentu i pomoćnu

 

Zakon koji određuje u Engleskoj da se suci imenuju doživotno s obzirom na njihovo dobro vladanje te i zadržavaju službu dok se dobro vladaju je:

a) Zakon o pravima  

b) Habeas Corpus Act

c) Zakon o naslijeđu prijestolja

d) Zakon o sudbenosti

 

Raspored usmenih ispita bit će objavljen nakon završetka pisanog dijela ispita, a kada svi studenti koji su ostvarili pravo na usmeni ispit budu obaviješteni, postavit će se obavijest o tome na platformi Merlin.

Popis obavijesti