DOGAĐANJA:
Katedra za teoriju prava

9. i 10. svibnja 2014. godine Pravni fakultet u Zagrebu ugostio je 6. godišnju konferenciju međunarodne organizacije „Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists“. Dvije glavne teme konferencije bile su: "Important Features of Law" i "Contemporary State: Functions, Position and Crisis Management". Sve informacije o konferenciji nalaze se na http://www.cee-forum.org/2014.

Popis obavijesti